Rahumäe ristimets

 • Peamine nimi:
  Rahumäe ristimets
 • Toponüümid:
  ristimets
 • Kihelkond:
  Räpina
 • Ajal. küla:
  Rahumäe
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Räpina vald
 • Küla:
  Rahumäe
 • Asukoha kirjeldus:
  Võru-Räpina tee idaküljel (Krõnstali metsas) paar kilomeetrit enne Rahumäe asulat ca. 1 km ulatuses lauges kurvis. Kokku 67 ristipuud (Kristjan Sander 2012)
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Ei ole. Ristimännid on silma järgi otsustades vähem kui 100-aastased. 9 puud on kirjeldatud lisas 1.

  1. Mänd
  Kaugus asfaldist: 1 m
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 35 cm / 11 cm / 9 cm
  Puu kus pool teed: lääne
  Rist mis kaares: ida
  Märkused: Väga suur rist, lõige täies ulatuses puuni. Puu latv on kuivanud, kuid üks haru kasvab selle asmel ülespoole, rist on selgelt näha.

  2. Mänd
  Kaugus asfaldist: 3 m
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 125 cm
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 22 cm / 13 cm / 4 cm
  Puu kus pool teed: lääne
  Rist mis kaares: kirde

  3. Mänd
  Kaugus asfaldist: 1 m
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 110 cm
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 23 cm / 9 cm / 4 cm
  Puu kus pool teed: lääne

  4. Mänd
  Kaugus asfaldist: 1 m
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 125 cm
  Risti kõrgus / laius: 12 cm / 9 cm
  Puu kus pool teed: lääne
  Märkused: Arvatav ristimänd, rist väga halvasti näha.

  5. Mänd
  Kaugus asfaldist: 1 m
  Ristide arv: 2
  1. risti kõrgus / laius: 14 cm / 6 cm
  1. rist mis kaares: lääne
  2. risti kõrgus maapinnast: 150 cm
  2. risti kõrgus / laius: 20 cm / 12 cm
  2. rist mis kaares: lääne
  Puu kus pool teed: ida
  Märkused: Kaks risti on halvasti näha.

  6. Mänd
  Kaugus asfaldist: 6,5 m
  Puu ümbermõõt: 98 cm
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 7,5 cm / 4,5 cm / 1,5 cm
  Puu kus pool teed: lääne
  Märkused: Väike rist, väga halvasti näha.

  7. Mänd
  Kaugus asfaldist: 5 m
  Puu ümbermõõt: 210 cm
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 145 cm
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 12 cm / 1 cm / 0 cm
  Rist mis kaares: ida
  Puu kus pool teed: lääne
  Märkused: Vertikaalne sisselõige, mitte rist.

  8. Mänd
  Kaugus asfaldist: 7,5 m
  Puu ümbermõõt: 85 cm
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 50 cm
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 12 cm / 1 cm / 0 cm
  Rist mis kaares: ida
  Puu kus pool teed: lääne
  Märkused: Vertikaalne sisselõige, mitte rist. Peatselt pudeneb koos korbaga.

  9. Mänd
  Kaugus asfaldist: 1 m
  Puu ümbermõõt: 133 cm
  Ristide arv: 1
  Risti kõrgus maapinnast: 180 cm
  Risti kõrgus / laius / ülaosa kõrgus: 20 cm / 10 cm / 7 cm
  Rist mis kaares: ida
  Puu kus pool teed: lääne
  Märkused: Puu peaaegu kuivanud, rist halvasti näha ja halvasti mõõdetav.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Puud on äsja remonditud tee ääres, millest mäe pool kulgeb elektriliin. Ühe puu ümber oli nähtavasti tee-ehitusega seotud müürsepanööri jupp. Viinapudelid, katkised metallämbrid jms. teeäärne olmeprügi.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Ei ole. Ristipuud ei paista silma erilise vanusega. 67 ristipuud on kirjeldatud lisas 1.

  55 kuuske ja 10 mändi (2 puu liiki pole täpsustatud).
  41 puud ühe ristiga, 17 puud kahe ristiga, 4 puud kolme ristiga ning 3 puud nelja ristiga (2 puu puhul pole ristide arvu täpsustatud).
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Ei ole.