Linte Maarjamägi

 • Peamine nimi:
  Linte Maarjamägi
 • Toponüümid:
  Maarjamägi
 • Kihelkond:
  Räpina
 • Ajal. küla:
  Linte
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Räpina vald
 • Küla:
  Linte
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Lintet läbiva maantee nr. 18187 ääres, sellest lääne pool. Ligikaudsed koordinaadid X 6449700 ja Y 701980. Osaliselt männimetsaga kaetud küngas eristub selgelt ümbritsevast põllumajandusmaastikust. Selle idaküljel asunud kalmistu põline pärn kipub jääma tööstushoonetest varjatuks. Üle heinamaa edelasse jääb Linte peakraav.