Vanaküla Sanksaare ristimets

 • Vanaküla Sanksaare ristimets
 • Vanaküla Sanksaare ristimets
 • Vanaküla Sanksaare ristimets
 • Peamine nimi:
  Vanaküla Sanksaare ristimets
 • Toponüümid:
  Sanksaare
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Vanaküla
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Vanaküla
 • Asukoha kirjeldus:
  Vanaküla-Põlva tee peal, mõlemal pool teed, kuid peamiselt paremat kätt. Enne Sanksaare järve, kui Vanaküla poolt tulla.
 • [1] Ülevaatuse number, paiga nimi:
  LPA < Põlva khk, Vanaküla k - Vanaküla Sanksaare ristipuud, RR023 - Reeli Reinaus (2012)
 • [2] Ülevaatuse kuupäev:
  2012-08-09
 • [3] Ülevaataja(d):
  Reeli Reinaus, Maris Vee
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Sanksaare ristipuud jäävad Vanaküla küla territooriumile Põlva-Vanaküla teest põhjas oleva metsamassiivi äärde, Põlva suunas paremat kätt. Vasakut kätt teed on vaid 6 ristipuud. Kokku on ristipuid 50 ringis (vt pkt 22). Üleloetud 46 ristipuu hulgas oli 20 mändi, 24 kuuske ja 2 kaske.
  N suunas jääb ristipuudest suurem metsamassiiv.
  S suunas jääb vahetult paremal pool teest olevate ristipuude kõrvale maantee, üle tee uuesti mets.
  E suunas jääb Vanaküla küla keskus 3,2 km kaugusele.
  W suunas asub puudest Sanksaare järv. Esimesest ristipuust 18 m kaugusele. Põlva linna algus asub mööda maanteed minnes 2,9 km kaugusel.
  Mõlemal teed on metsa ja tee vahel 1,5 m laiune ja umbes 50-60 cm sügavune kraav.
  Ristipuud ei eristu ümbritsevast metsast, riste märkab ainult lähedalt.
 • [6.2] Koordinaadid:
  Paremal pool teed kasvav esimene ristipuu RR023-1 6440475 684551
  Paremal pool teed kõige kaugemal metsas asuv ristipuu RR023-2 6440493 684556
  Viimane ristipuu paremal pool teed RR023-3 6440482 684630
  Vasakul pool teed asuv esimene ristipuu RR023-4 6440468 684549
  Vasakul pool teed asuv teine ristipuu RR023-5 6440471 684581
  Vasakul pool teed asuv kolmas ristipuu RR023-6 6440477 684585
 • [19] Kiireloomulised tööd:
  Seoses ristipuudega pole midagi kiireloomulist tarvis ette võtta. Metsaalust tuleks kindlasti prügist koristada.
 • [7] Asendiplaan:
  ,
 • [8] Pinnavormid:
  Puud asuvad metsaga kaetud valdavalt tasasel maastikul.
 • [9] Taimestik:
  Metsatüübilt on tegu okasmetsaga, kus kuuski tundub olevat veidi rohkem kui mände. Ristid on umbkaudu võrdselt nii mändidel kui kuuskedel. Männid on tugevalt laasunud.
  Põlva poole minnes vasakut kätt, kus on kolm ristipuud on metsatüübiks kõdusoomets – puude juured on pinnase languse tõttu maast välja kerkinud.
  Mõlemal pool teed on metsa all rohkelt kõdu – lehed, oksad, murdunud puutüved. Taimi on vähe, silma torkavad mõned mustikavarred. Samuti on maas rohkelt sammalt.
  Puudest lisaks okaspuudele on haabu, kaski ja pihlakaid.
  Taimedest on märgata veel pohli, maasikaid, naate, metskastikut, härgheina, äiatari, tarnu.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Mõõdetud on esimest, kõige sügavamal metsas kasvavat ja kõige viimast ristipuud. Teisel pool teed, kus on vaid kolm ristipuud, on võetud kõikide puude koordinaadid ja samuti määratud kaugus teest.
  RR023-1 – Esimene ristipuu paremat kätt teel Põlva poolt vaadates. Asub Sanksaare järvest 18 m kaugusel. Teest 6,1 m kaugusel. Puust lääne poole jääb metsatee, mis eraldab puud otseselt ülejäänud ristipuude grupist. Mänd. Puul on 8, erineva suuruse ja kujuga risti. Puust idapool 70 cm kaugusel on eratee silt.
  RR023-2 – Paremal pool teed, üks kõige sügavamal metsas kasvav ristipuu. Teest 18,5 m kaugusel. Puul üks rist.
  RR023-3 – Ristipuude grupi viimane ristipuu (nr 44) (kui alustada lugemist Põlva poolt). Puul üks rist. Puu kaugus teest 6,4 m.
  RR023-4 – Vasakul pool teed olev esimene ristipuu (kui alustada lugemist Põlva poolt). Kuusk. Puu kaugus teest 5,7 m. Sammaldunud tüvi.
  RR023-5 – Vasakul pool teed teine ristipuu. Kuusk. Kaugus teest 8,8 m. Üks rist, koores ja suhteliselt vana.
  RR023-6 – Vasakul pool teed kolmas ristipuu. Kuusk. Kaugus teest 7,8 m. Eelmisest ristipuust 2 m. Üks rist, koores ja suhteliselt vana.
 • [11] Loomastik:
  -
 • [14] Annid ja muud inimtegevusele viitavad märgid:
  -
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Metsa all oli rohkelt olmeprügi, eriti just vasakul pool teed. Esimese ristipuu kõrval on talutee, mida tähistab teisel pool teed 4 m kaugusel ida suunas erateesilt. Vasakul pool teed, parempoolsete ristipuude grupist veidi eemal on bussipeatus.
 • [16; 22] Tähis, selgitused:
  Puid on hakatud lugema Põlva poolt tulles. Esimene ristipuu on Põlva poolt vasakut kätt esimene ristiga puu ja viimane ristipuu selles reas on Vanaküla poolt esimene ristiga puu (puu nr 44). Puu nr 45 on Vanaküla poolt vasakut kätt esimene ristiga puu ja viimane puu selles reas (puu nr 47) on Põlva poolt esimene ristiga puu. GPSi koordinaadid ja inventeerimisnumbrid on pandud Põlva poolt tulles vasakut kätt jäävatele puudele vastupidises järjekorras – esimene puu (puu nr 47) on RR023-4 ja viimane puu selles reas on (puu nr 44) on RR023-6.

  Teistkordsel puude ülelugemisel, kus inventeerija Epp Metsaluik määras ka puude liike, leidis ta ühel pool teed olevale 3 puule lisaks veel 3 juurde ja teisele poole teed vähemalt 2, samal ajal jäi talle vähemalt 5 varasemalt loetud puud märkamata. Uued puud on kohas, kus varasem inventeerimine ristipuid ei leidnud, seega on kindel, et leitud puid pole varem üle loetud ning võib öelda, et kahe ülelugemise järel pole võimalik päris täpset ristipuude arvu ütelda.