Säässaare ristipuud III

 • Säässaare ristipuud III
 • Säässaare ristipuud III
 • Peamine nimi:
  Säässaare ristipuud III
 • Toponüümid:
  Ristipuud
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Kooskora
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Säässaare
 • Asukoha kirjeldus:
  Kaks ristimändi asuvad Säässaare külas, Himmaste-Rasina (Mooste) tee (Mooste suunas) vasakpoolses servas.
  Esimene puu asub Kooskora bussipeatuse ja Siimuniidu talu (ja Siimuniidu mäe) juurde pöörava tee vahel, puu kaugus talu juurde pööravast teest on 35 m. Puu ja tee vahel on Põlva valla silt, kaugus sellest on u 9 m. Teisel pool teed oleva Mooste sildini on 11 m. Puu kaugus maanteest on 8,10 m.
  Teine puu asub Siimuniidu talu juurde viivast teest 171 m Mooste suunas. Teise puu kaugus teest on 8,80 m.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Kaks ristimändi asuvad Kooskora külas, Himmaste-Rasina (Mooste) tee (Mooste suunas) vasakpoolses servas.
  Esimene puu asub Kooskora bussipeatuse ja Siimuniidu talu (ja Siimuniidu mäe) juurde pöörava tee vahel, puu kaugus talu juurde pööravast teest on 35 m. Puu ja tee vahel on Põlva valla silt, kaugus sellest on u 9 m. Teisel pool teed oleva Mooste sildini on 11 m. Puu kaugus maanteest on 8,10 m.
  Teine puu asub Siimuniidu talu juurde viivast teest 171 m Mooste suunas. Teise puu kagus teest on 8,80 m.
  Kahe puu kaugus teineteisest on u 215 m.

  I Ristimänd on u 50 cm kaugusel vasakul asuvast kõrvalpuust, lisaks kasvab puu all noori kuuski, mille oksad puul olevaid riste varjavad. Puu sulandub metsakooslusega, ehkki on teelt nähtav.
  II Ristimänd ja rist tüvel on teelt nähtav.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I puu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 1,12 m.
  3. Esimene jäme oks on 6 m kõrguselt, ent see on suuresti kuivanud. Järgmine, elujõuline on 7,50 m kõrgusel.
  4. Võra laius on 5,80 m, väikseim laius 5 m.
  5. Puu kõrgus on u 30 m.
  6. Puul on kaks risti, üks tee suunast otsevaates, teine vasakul küljel.

  Esimene rist on maapinnast 1,7 m kõrgusel. Haarade laius on keskmisel 2 cm. Vertikaalhaara pikkus on 23 cm (9 cm ülevalt keskele, 2 cm haar, 12 cm keskelt alla). Horisontaalhaara pikkus on 14 cm (vasakult keskele 5 cm, haara laius 2 cm, keskelt paremale 7 cm). Rist on osalt kinni kasvanud, horisontaalhaara vasakpoolne osa on vaevu märgatav. Sügavus on 1,3 cm.
  Rist ei ole teelt näha, sest puu ümber kasvavad noored kuused ja kõrval olev puu varjavad seda okstega.

  Teine rist on maapinnast 1,3 cm kõrgusel. Haarade laius on 1,5-2 cm (1,5 on horisontaalhaara parempoolne osa). Vertikaalhaara pikkus on 21 cm (4 cm ülevalt keskele, 2 cm haara laius, 15 cm keskelt alla). Horisontaalhaara pikkus on 9 cm (4 cm vasakult keskele, 2 cm haara laius, 3 cm keskelt paremale). Sügavus on 2 cm. Rist ei paista teelt, ja on raskesti märgatav, sest seda varjab paremal oleva puu tüvi ja oksad.
  Kahe risti kaugus teineteisest on 18 cm (haarast haarani).

  7. Puu tervislik seisund väga hea, 5 – puu ilma väliste kahjustusteta.

  II puu
  1. Puu liik: Harilik mänd.
  2. Ümbermõõt rinnakõrguselt: 1, 30 m.
  3. Esimene jäme oks u 10 m.
  4. Võra laius on 5-5,5 m.
  5. Puu kõrgus on u 35 m.
  6. Puul on üks rist, maantepoolsel küljel ja teelt hästi nähtav.

  Risti kõrgus maapinnast on 1, 50 m. Risti haarade laius on 1-2 cm (1 cm on tipust). Verikaalhaara pikkus on 12 cm (ülevalt keskele 4 cm, haara laius 2 cm, keskelt alla 6 cm). Horisontaalhaara pikkus on 7,5 (vasakult keskele 4 cm, haara laius 1,5 cm, keskelt paremale 2 cm). Sügavust ei ole võimalik määrata.

  7. Puu tervislik seisund 5 – puu ilma väliste kahjustusteta.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Mõlemad puud on teeservast 8 m kaugusel, teeservade hooldamine võib puudele mõju avaldada.