Puskaru ristipuud II

 • Puskaru ristipuud II Puskaru ristipuud
 • Puskaru ristipuud II Puskaru ristipuud
 • Peamine nimi:
  Puskaru ristipuud II
 • Toponüümid:
  Puskaru ristipuud
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Puskaru
 • Asukoha kirjeldus:
  10 ristipuud asuvad Puskaru külas, Puskaru teeristist u km kirdes Laaneotsa katastriüksusel kahel pool Kanepi-Leevaku teed. Puud asuvad Põlva kihelkonna sildist u 40 m kirde poole jäävas Perametsa-nimelises metsatukas.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristipuud asuvad Puskaru ristist kilomeetri jagu Põlva (kirde) pool. Põlva kihelkonna alguse tähisest umbes 40 m edasi algab Perametsa-nimeline kuusemets kahel pool Puskaru-Leevaku maanteed. Metsa läbiv teelõik on umbes 60-70 m pikk. Metsaäär jääb maanteest 6 m kaugusele ja ristipuud on hajusalt kahel pool teed metsaservas. Kolm ristipuud jäävad (kui olla suunaga Põlva poole) paremat kätt (kaks mändi ja üks kuusk) ning vasakule seitse puud (kuus mändi ja üks kuusk).
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  8 Mändi ja 2 kuuske
  Puskaru-Leevaku teest lõuna pool on kaks ristimändi ning ristikuusk (kahe ristiga), teest põhja pool on kuus mändi ja üks kuusk.
  Puude tervislik seisund 5-pallisel skaalal: 4
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Kohati on ristipuude läheduses plastprahti ja plasttaarat. Näha oli ka värskelt saetud puu känd.