Partsi-Lutsu ristikuusk

 • Partsi-Lutsu ristikuusk
 • Partsi-Lutsu ristikuusk
 • Partsi-Lutsu ristikuusk
 • Peamine nimi:
  Partsi-Lutsu ristikuusk
 • Toponüümid:
  Ristipuu
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Partsi, Lutsu
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Partsi, Lutsu
 • Asukoha kirjeldus:
  Hävinud. Kuusk kasvanud Põlva-Karisilla maantee idapoolsel küljel kolme tee ristis, Partsi ja Lutsu küalde piirimail.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristikuusk asus Partsist Põlva poole minnes paremat kätt Põlva-Karisilla tee kirdepoolsel pervel metsateega ristumise kohal. Metsatee viib välja Kudra taluhooneteni 350 m kaugusel. Samas kõrval, kus kuusk oli kasvanud, on sinised sildid "Partsi" ja "Lutsu". Põlva-Karisilla teega paralleelselt jookseb ca 0,75 cm sügavune kraav. Kuusk oli kasvanud kraavipervel, kraavist kirdes. Kõrvalteest oli kuusk jäänud kagu poole.
  Ristikuusk on hävinud, ka kändu ei ole näha. Veel umbes viis aastat tagasi oli Tiina Vasser seda siin näinud. Rist oli olnud maantee pealt hästi näha.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  -
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Valikraie.