Partsi ristipuud

 • Partsi ristipuud
 • Partsi ristipuud
 • Partsi ristipuud
 • Peamine nimi:
  Partsi ristipuud
 • Toponüümid:
  Ristipuud
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Partsi
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Partsi
 • Asukoha kirjeldus:
  Partsi külas, veidi külast väljas, Perile suunduva tee ligidal.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimännid asuvad Põlva-Värska teest edelas, kuuse-männi segametsa ääres. Tee on ülejäänud maapinnast umbes 0,5 m kõrgemal, teeperv langeb laugelt metsa suunas. I puu kaugus teest on 10,7 m, puu tüve ümber maapind kergelt tõuseb. Ristimänd II asub Põlva-Värska teest 10,5 m edelas. Puusse lõigatud risti varjavad seal kõrval kasvavad põõsad. Maapind puu tüve ümber on kerkinud. Ristimänd III asub Põlva-Värska teest 7,8 m edelas. Puutüve varjavad noored puud. Maanteepervel, puust umbes 5 m Põlva poole on kiirusepiirangu märk (nr 70 punase ringi sees ja püstipidi noolte vahel 500 m selle all). Puude kaugused üksteisest on I ja II puu vahel 5,1 m ning II ja III puu vahel 21,6 m. Ristipuud sulanduvad ümbrusesse, olles osa teeäärsest metsast.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd.
  2. Ümbermõõt rinnakõrguselt: 1 m.
  3. Jämedaid oksi ei ole, puu võra algab umbes 15 m kõrgusel.
  4. Võra laius on 6-7 m. Võra on rohkem tee poole arenenud.
  5. Puu kõrgus on umbes 23 m.
  6. Umbes 5 m kõrguselt ülespoole kuni võrani on tüvi täis peenikesi kuivanud oksakönte. Puusse lõigatud risti kõrgus maapinnast on 1 m 40 cm. Risti pikkus on 30 cm ja laius 10 cm. Risti ülemine haru on 5 cm pikk, vasakpoolne haru on 3 cm ja parempoolne 5 cm. Risti harude laius on vertikaalis 2,5 cm ja horisontaalis 2 cm. Rist on peaaegu kinni kasvanud, vaevu märgatav. Kinnikasvamise arm on 1 cm puukoorest madalamal. Tõenäoliselt ei ole ta olnud väga sügavalt lõigatud. Rist on lõigatud puu kagupoolsele küljele, on teepealt näha.
  7. Puu tervislik seisund 5 palli skaalal - 4, hea.

  II ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd.
  2. Ümbermõõt rinnakõrguselt: 2,52 m.
  3. Esimene jäme oks on umbes 11 m kõrgusel.
  4. Võra läbimõõt: ligi 9 m.
  5. Puu kõrgus om umbes 24 m, võra kõrgus umbes 14 m.
  6. Ristimännil on iseloomulikud jämedad, tugevad oksad ja lai võra. Puu tüvel, umbes 5 m kõrgusel algavad kuivanud oksatüükad, mis lõpevad elusa võraga umbes 11 m kõrgusel. Puusse lõigatud risti pikkus on 25 cm ja laius 11 cm. Risti ülemine haru on 7 cm pikk, vasakpoolne 4 cm ja parempoolne haru 5 cm pikk, alumine haru on 16 cm pikk. Risti kõrgus maapinnast on 1 m. Rist on juba kinni kasvanud, vaid peenike, umbes 0,5 cm laiune pragu on veel jäänud. Risti harude laius võis olla umbes 2,5 cm. Rist on näoga kagusse, tee poole.
  7. Puu tervislik seisund 5 palli skaalal – 4, hea.

  III ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd.
  2. Ümbermõõt rinnakõrguselt: 2,77 m.
  3. Esimene jäme oks on umbes 5 m kõrgusel, kuivanud.
  4. Võra läbimõõt: ligi 6 m.
  5. Puu kõrgus on umbes 25 m, võra kõrgus umbes 10 m.
  6 Umbes 6 m kõrguselt kuni võrani on tüvel üsna jämedad oksaköndid. Võra algab umbes 15 m kõrgusel. Puutüvel, maapinnast umbes 15 cm kõrgusel on poole meetri kõrgused ja 20 cm laiad kirvejäljed, mis ei ole kuigi sügavad, ainult koor on maha võetud. Puu metsapoolsel küljel 3 m kõrgusel on üks jämedam kuivanud oksakönt. Puu tüvesse on lõigatud kaks risti. Ülemise risti pikkus on24 cm ja laius10 cm, sügavus 2 cm, harude sisselõike laius 2 cm. Ülemine haru on 7 cm pikk, vasakpoolne haru on 4 cm pikk ja parempoolne haru samuti 4 cm pikk, alumine haru on 15 cm pikk. Rist võiks olla vaid mõned aastad tagasi lõigatud, sest ei ole veel näha kinnikasvamise jälgi. Risti põhjas on paista tumehalli puitu. Alumise risti pikkus on 26 cm ja laius 13 cm, harude sisselõike laius 2,5 cm. Ülemine haru on 7 cm, vasakpoolne 4 cm ja parempoolne haru 6,5 cm, alumine haru on 16,5 cm pikk. Alumine rist paistab vanem, sest on peaaegu kinni kasvanud, risti keskel on vaid 1,5 cm sügavune lohk. Ristid on näoga tee suunas, st vaatavad kagu poole.
  7. Puu tervislik seisund 5 palli skaalal - 4, hea.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  -