Partsi ristimänd

 • Partsi ristimänd
 • Partsi ristimänd
 • Peamine nimi:
  Partsi ristimänd
 • Toponüümid:
  Ristimänd
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Partsimõisa
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Partsi
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristimänd asub Põlva-Värska tee ääres kirdepoolsel pervel teede ristumiskoha kõrval, kõrvalteest paremat kätt. Kõrvaltee hargneb Järveotsa ja Männi talude juurde. Puu asub Põlva-Värska maanteest 3,65 ja kõrvalteest 6,8m kaugusel.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimänd asub Põlva-Värska tee ääres kirdepoolsel pervel teede ristumiskoha kõrval, kõrvalteest paremat kätt. Kõrvaltee hargneb Järveotsa ja Männi talude juurde. Puu asub Põlva-Värska maanteest 3,65 ja kõrvalteest 6,8m kaugusel. 2 m puust kirdes jookseb maanteekraav. Maapind tõuseb teepervest puu suunas umbes 0,5 m. Puu ümber on maapind kerkinud. Puu lähedal kulgeb elektriliin põhjast lõunasse. Ristimänni vahetus läheduses kasvavad mitmed lehtpuud. Ristipuu sulandub ülejäänud metsatukka.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. Puu liik: Harilik mänd.
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 2,11m.
  3. Esimene jäme oks on umbes 7 m kõrgusel.
  4. Võra läbimõõt: 7-8 m.
  5. Puu kõrgus on umbes 23 m, võra kõrgus umbes 16 m.
  6 Puusse lõigatud rist on maapinnast 1,1 m kõrgusel. Risti kõrgus on 19 cm ja laius 20 cm. Risti ülemise haru pikkus on 5 cm, alumise haru pikkus on 11 cm, vasakpoolse haru pikkus on 7 cm ja parempoolse haru pikkus on 11 cm. Risti alumise ja külgmiste harude laius on 3 cm, ülemise haru laius on 2 cm. Rist on kinni kasvanud, puutüvega ühel tasapinnal, kuid lõikejäljed on veel aimatavad. Armi kinnikasvamise kohal jookseb peenike lõhe. Risti kohal, sellest 10 cm kõrgusel on tüves kirvejälg, mis on 5x8 cm rombikujuline ja on kahjustanud vaid puukoort. Puu jändrikud oksad on allapoole väändunud, võra on tugev ja elujõuline.
  7. Puu tervislik seisund 5-pallisel skaalal: 5.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Hooned, põld.