Eoste ristipuud

 • Eoste ristipuud
 • Eoste ristipuud
 • Peamine nimi:
  Eoste ristipuud
 • Toponüümid:
  Ristipuu
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Eoste
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Eoste
 • Asukoha kirjeldus:
  Asuvad maanteest 5-10 m kaugusel.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristipuud asuvad Mooste maantee ääres, Põlva poole minnes paremat kätt, kus Mooste maantee ja Himmaste küla Tööstuse tänava vahele moodustub kolmnurkne metsamassiiv. Puud asuvad Eoste küla lähedal.
  Mooste maantee on suunaga põhjast lõunasse, ristipuud on maantee lääneküljel, üksteisest küllaltki suurte vahedega. Puudest idas, maantee kõrval, on 6 m lai ja ca 2 m sügav kraav. Tõenäoliselt on enamus ristipuudest just maantee laiendamise tõttu maha raiutud.
  W suunas ristipuudest jääb põhjapoolsest otsast ahenev metsamassiiv, mille teisel pool asub Himmaste küla Tööstuse tänav.
  Ristipuud ei eristu ümbritsevast maastikust, ka metsas on neid raske märgata, kuna ristid puudel on vanad ja peaaegu kinni kasvanud.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Kõik ristipuud on männid. Puud on viimased allesjäänud varem seal olnud ristipuumetsast, mis teelaiendamise käigus on maha võetud.
  RR034-1 - esimene ristipuu on teeäärsest liiklusmärgist 30 m Mooste pool, teest 9,2 m kaugusel. Puul teineteise kohal kaks risti. Ristid näevad välja suhteliselt vanad.
  RR034-2 – teine ristipuu, teest 11,9 m. Üks, vaevumärgatav rist.
  RR034-3 – kolmas ristipuu, teest 9,9 m. Üks, vaevumärgatav rist.
  RR034-4 – neljas ristipuu, teest 11,8 m. Puul teineteise kohal kaks risti.
  RR034-5 – viies ristipuu, teest 7,7 m. Puul kaks risti.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Inimtegevuse käigus on ristimets sisuliselt hävitatud. Maanteed on laiendatud ja selle äärde on rajatud sügav ja lai kraav.