Eoste ristimänd

 • Eoste ristimänd
 • Eoste ristimänd
 • Peamine nimi:
  Eoste ristimänd
 • Toponüümid:
  Ristipuu
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Eoste
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Eoste
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristimänd asub Eoste külas, Himmaste – Rasina tee vasakpoolses servas, metsa ääres. Mänd kasvab 35 m. pärast ristuvat kruusateed, mis vasakule viib Eoste küla majade juurde (lähemad talud sealt kaudu Kuustu ja Lepistü), ja paremale Kiiamõtsa talu juurde.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimänd asub Eoste külas, Himmaste-Rasina tee vasakpoolses servas, metsa ääres. Mänd jääb 35 m kaugusele ristuvast kruusateest, mis viib vasakule Eoste küla majade juude ning paremale Kiiamõtsa talu juurde. Männi kaugus maanteest on 5,1 m. Ristimänd on maanteelt vaadates metsa taustal hästi näha, ka rist on märgatav.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. Puu liik: harilik mänd.
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt 1,51 m.
  3. Esimene jäme oks on 8,5 m kõrgusel.
  4. Võra väikseim laius on 5,5 m, suurim 7 m.
  5. Puu kõrgus u 30 m.
  6. Puu võra on arenenud tee poole. Allpool on oksad kuivanud ja murdunud. Puul on 1 rist, mis on teepoolsel küljel. Rist on maapinnast 1,30 m kõrgusel. Risti vertikaalhaar on 22 cm (ülevalt keskele 5 cm, haara laius 1 cm, keskelt alla 16 cm). Horisontaalhaara pikkus on 9 cm (vasakult keskele 3 cm, haara laius 1 cm, keskelt paremale 5 cm). Risti sügavus 3 cm on mõõdetav vaid keskelt.
  Rist on ilmselt vana, horisontaalhaara parempoolne osa ei ole enam eristatav, ja vertikaalhaara alumine ots sulandub tüvekumerusse.
  7. Puu tervislik seisund 5-palli skaalal: 4 – hea.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Maantee on puust 5,1 m kaugusel, teeservade hooldamine võib puud mõjutada.