Eoste Porgandi ristipuud

 • Eoste Porgandi ristipuud
 • Peamine nimi:
  Eoste Porgandi ristipuud
 • Toponüümid:
  Porgandi
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Eoste
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Eoste
 • Asukoha kirjeldus:
  Puud asuvad Porgandi ja Eoste küla vahelisel teelõigul, metsamassiivi teepoolses ääres. Porgandi poolt tulla vasakut kätt e. Ida-lõuna suunas(tee on selles kohas kurviline ja põhja-lõuna suunaline) Porgandi talu viidastatud teest u. 150m kaugusel on esimene puu. Umbes 800m jooksul paiknevad hajusalt teest 6m kuni 12m kaugusel.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Puud asuvad Porgandi ja Eoste külade vahelisel teelõigul, metsamassivi teepoolses ääres. Porgandi poolt tulles vasakut kätt e ida-lõuna suunas (tee on selles kohas kurviline ja põhja-lõuna-suunaline). Esimene puu on Porgandi talust u 150 m kaugusel ning puud paiknevad hajusalt u 800 m jooksul. Teest asuvad puud 6-12 m kaugusel.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Kuused, männid.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Viimane puu asub 20 m metsamassiivist väljaspool, 10-aastase langi ääres.