Eoste Porgandi ristimänd

 • Eoste Porgandi ristimänd
 • Peamine nimi:
  Eoste Porgandi ristimänd
 • Toponüümid:
  Ristipuu
 • Kihelkond:
  Põlva
 • Ajal. küla:
  Eoste
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Eoste
 • Asukoha kirjeldus:
  Puu asub Porgandi ja Eoste küla vahelisel teel metsamassiivi teepoolses ääres. Porgandi küla poolt tulles 100m Porgandi talu juurde keeravast teest kagu suunda e. Eoste poole paremat kätt. Tee on S kurviga, selles kohas on tee loode-kagu suunaline. Puu jääb teest edelasse 9 m kaugusele ja haakudes metsa kooslusega on raskesti märgatav.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Puu asub Porgandi ja Eoste küla vahelisel teel metsamassiivi teepoolses ääres. Porgandi küla poolt tulles jääb puu 100 m kaugusel asuva Porgandi talu juurde keerava tee kaguserva. Tee on S-kurviga ning selles kohas on tee loode-kagu suunaline. Puu jääb teest edelasse 9 m kaugusele ja haakudes metsakooslusega on raskesti märgatav.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 1,42m
  3. Esimene jäme elus oks 17 m kõrgusel, sellest meeter allpool pikad kuivanud oksad.
  4 Võra suurim laius 9 m, väikseim 7 m.
  5. Puu kõrgus ligikaudu 26 m.
  6. Oksad edela-lõunasuunal pikemad, tüvi sirge ja terve.
  7. Puu tervislik seisund 5-pallisel skaalal: 5.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  -