Soodoma ristimänd

 • Peamine nimi:
  Soodoma ristimänd
 • Toponüümid:
  ristimänd
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Soodoma
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Soodoma
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Tegmist on üksiku ning üsna suure ristimänniga, mis asub Parisuu metsa edelaservas. Puule oli 2013. aasta seisuga kinnitatud kiletatud eravalduse silt (risti kohal u 2 meetri kõrgusel), mis paistis hästi ka teele. Tegemist on lageraie alaga, kuhu on jäetud vaid üksikud suuremad puud, mistõttu on antud ristikuuske väga kerge leida. Mänd on üsna tee ääres (~ 5 meetrit teest) ning sellel on üks rist.
  Asub Põlva maakonnas Kanepi vallas Soodoma külas Suuremetsa KÜ-l (28502:004:0817). Soodoma ristimänni kasvukoht on Parisuu metsa edelaservas, Piiri-Ala-Jakobi tee põhjaküljel tee ääres. Puust kagus ~ 50 meetri kaugusel ristub teega väike oja.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Puu liik: Mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 244cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? U 9 meetri kõrgusel
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: 9 ja 15 sammu (1 samm ~ meeter)
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: Umbes 17 meetrit
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Teistest ümbritsevatest mändidest haralisem. Alumised peenemad oksad on kuivanud ning enamik oksi kasvavad suunaga kagusse.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu lõunapoolsel küljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 148cm ja 170,5cm
  Risti pikkus: 22,5cm
  Risti laius: 18,5cm
  Risti sügavus: 5-5,5cm
  Risti haarade laius: Vasakpoolse haara pikkus on 5cm ja laius 5,5cm. Parempoolse haara pikkus on 6cm ja laius 4,5cm
  Risti ligikaudne vanus: ~ 10 aastat, võib-olla ka vähem
  Risti kirjeldus vabas vormis: Rist on üsna suur, lai ning sügav. Sees on õhuke vaigukiht, kuid piirjooned on selgelt eristatavad.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Metsas on teostatud raiet, seega seal võis varemalt olla enamgi ristipuid, aga hetkel me rohkem ei leidnud.