Piigandi ristipuud

 • Peamine nimi:
  Piigandi ristipuud
 • Toponüümid:
  ristipuud
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Piigandi
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Piigandi
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristimets 23 ristipuuga asub Piigandi järve ja Vahkjärve vahel Hinovarikus, Kanepi-Ihamaru tee ääres. Valdavalt kasvavad ristipuud maanteest loodes, mõni ka maanteest kagus. Ristipuudeks on peamiselt kuused ja männid, aga leidub ka neli ristikaske ning üks ristihaab. Esimest ja viimast ristipuud lahutab peaaegu 500 meetrit.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimets 23 ristipuuga asub endises Kanepi kihelkonnas praeguses Põlva maakonnas Kanepi vallas Piigandi külas Hinovarikus Kanepi–Ihamaru tee ääres. Valdavalt kasvavad ristipuud maanteest loodes lähiaadressil Erastvere metskond 37 (28501:004:0814); mõni ka maanteest kagus lähiaadressil Erastvere metskond 38 (28501:004:0749). Ristipuudeks on peamiselt kuused ja männid, aga leidub ka neli ristikaske ning üks ristihaab. Esimest ja viimast ristipuu lahutab peaaegu 500 meetrit.
  Hinovarik, kus ristipuud kasvavad, asub Piigandi järve ja Vähkjärve vahel.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 202 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Männi võra on kõrgel, võib-olla 8–9 m.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim 11,5 m, väikseim 6 m. Võra suuremalt osalt lõunakagu ehk tee poole.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 20 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu vanus u 90–100 aastat, kaugus teest u 5 m.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 3
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: 1. rist kagus (teepoolseim), 2. rist edelas, 3. rist läänes.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 134 cm ja 170 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: 1. ja 2. rist on vaiku täis. 3. rist on kõige sügavam. Kõik on jalata ristid, kuid 2. rist laieneb alt trapetsiaalselt. Kõige madalamal asuva risti pikkus 20 cm; teised on enam-vähem samas mõõdus.

  II ristipuu
  Liik: kuusk
  Ümbermõõt: 124 cm
  Jämedaim oks: -
  Võra läbimõõt: Ei saa mõõta: raagus.
  Kõrgus: u 11 m – latv murdunud
  Iseärasused: kuivanud
  Seisund: 1
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: põhi
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 133 cm ja 164 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Risti alaosa halvasti eristatav. Keskmise suurusega (u 22 cm pikk). Vaiku täis.

  III ristipuu
  Puu liik: kask
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 121 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? u 7 m
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 12,5 m, väikseim u 7 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 22 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puult on tohtu võetud, sh risti kohalt.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu kagupoolsel küljel ehk tee pool.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 133 cm ja 150 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Tavaline rist.

  IV ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 186 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? u 6 m
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Üsna ühtlane võra. Suurim läbimõõt u 9 m, väikseim u 6 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 19 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: -
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: 1. rist lõunakagus ehk tee pool, 2. rist idas.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 127 cm ja 164 cm (1. rist); 129 cm ja 169 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid on suured, pika varrega, mõlemal on all ristkülik (jalg). Teine rist tundub pisut suurem kui esimene.

  V ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 139 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Jämedad oksad puuduvad.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: raagus
  Võimalusel hinnata puu kõrgus. u 9 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu on kuivanud ning latv murdunud. Koor on mitmelt poolt maha tulnud. Teele paistab halvasti – võsa on ees.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 1
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idas
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: Kõrgeim punkt u 146 cm, aga kõige madalamat ei saa mõõta.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Üks vana kinnikasvanud rist ning oletatavalt veel mõni hävinud rist, mida ei saanud enam dokumenteerida.

  VI ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 161 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Jämedad oksad puuduvad.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 7 m, väikseim u 4 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 24 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu on natuke teest eemal.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: lõunakagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 145 cm ja 170 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Keskmise suurusega kinnikasvanud rist, kuid selgelt eristatav. Rist paistab otse tee poolt vaadates.

  VII ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 123 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Jäi mõõtmata.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 6,5 m, väikseim u 5 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 22 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Rist on halvasti nähtav ega paista teele ning võra on ühele poole kaldu. Puu on kergelt kuivanud, kuid kõrgemal leidub rohelisi oksi.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 120 cm ja 140 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kahtlane rist, halvasti näha. Kui on rist, siis kas väga vana või hästi pealiskaudne. Kinnikasvanud. Ühel poolel on servad selgelt näha, kuid ühegi haara ots ei joonistu täpselt välja. Võimalik, et tegu siiski ei ole ristiga.

  VIII Puu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 120 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Jäi mõõtmata.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim on u 9 m ja väikseim u 6 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 18 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Valdavalt kuivanud puu, teest veidi kaugemal. Hästi jämeda kase kõrval.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 129 cm ja 144 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Oleme arvanud, et tegu on sügava ristiga, kuid ometi ei saanud sügavust mõõta, kuna rist oli kinnikasvanud. Tundus, et rist on tehtud pigem joontena kui välja uuristatud, aga võib-olla oli see lihtsalt õnnestunult kinnikasvanud.

  IX Puu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 134 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Ei mõõtnud.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 7 m ja väikseim u 4 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 23 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Mõningaid kuivanud oksi, kuid siiski üsna haljas.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 2
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: Mõlemad ristid on puu lõunakagu küljel üksteise all.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 49 cm ja 113 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid asetsevad üksteise kohal ning on madalal. Üsna vanad ning teelt näha.

  X ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 145 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Ei mõõtnud.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 7 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 25 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Teest kaugel – koguni 14 m –, rist vaevumärgatav.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 145 cm ja 160 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kahtlane kinnikasvanud rist. Kas väga vana rist või üldse mitte rist. Viimase kasuks räägib ka kaugus teest.

  XI Puu
  Puu liik: haab
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 145 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? u 15 m
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 7–8 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: u 22–23 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Haab, võra kõrgel. Haab ja kuusk kasvavad päris kõrvuti. Kuusk on noorem.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: lõunakagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 142 cm ja 160 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vana ja kinnikasvanud rist. Tagantjärele ei saa lõpuni kindel olla, et tegu on kinda ristiga, aga välitööde käigus meil kahtlust ei tekkinud. Kui tegu on ristiga, on see tavatult viltu, kuna puu ise on viltu.

  XII ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 133 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Männi võra on kõrgel, u 15 m.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim 7,5 m, väikseim 6 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 25 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu kasvab metsasihtide risti lähedal kõrgema koha peal.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kagus
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 129 cm ja 150 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: On olnud sügav rist, aga kinnivajunud-kasvanud. Kuna rist on keskelt kokkukasvanud, on nii ülemine kui ka alumine haar võtnud kolmnurkse kuju, kitsenedes risti keskpaiga suunas.

  XIII ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 110 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? u 12 m
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 7 m, väikseim 5,5 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 21 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu lähedal on veel üks mänd väikese ristiga (XIV ristipuu) ja kask kahe ristiga (XV ristipuu).
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: Mõlemad ristid asuvad idakagu suunas üksteise kohal. Ristid on teega risti ning üsna tee lähedal.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 160 cm ja 197 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ülemine rist on tavapärane, alumise risti jalg laieneb allapoole.

  XIV ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 105 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 4 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 22 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puul on teepoolsel ehk idaküljel risti all ülevalt alla jooksev arm, mida esialgu kahtlaseks ristiks oletasime.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakagus
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 172 cm ja 181 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Väike rist (pikkus 9 cm, laius 5 cm) suunaga tee poole.

  XV ristipuu
  Puu liik: kask
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 108 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 6 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 22 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puult on ülemise risti alt tohtu võetud. Alumine rist paikneb kohas, kust on tohtu võetud.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Mõlemad kagus ehk tee poole.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 115 cm ja 160 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ülemise risti külghaarad on võrreldes keskosaga väikesed, st ülevalt alla on rist palju laiem kui vasakult paremale. Alumine rist on tavalise kujuga.

  XVI ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 216 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? u 17 m
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim u 8,5 m, väikseim u 7 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 23 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Kasvab üle tee ehk teest kagu pool (nagu ka II ristipuu). Hästi jäme puu. Kasvab lagedamal alal. Üksik suurem puu, ümberringi palju kände.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 3
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: 1. rist lääneloodes, 2. rist lääneedelas, 3. rist edelas.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 106 cm ja 159 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Suured vanad ristid. 2. ja 3. ristil all kast ehk jalg. Keskmise ehk 2. risti sügavus kuni 9 cm. 2. rist on kõige rohkem sissevajunud, 1. jätab kõige vanema mulje ja 3. on samuti kinnikasvanud.

  XVII ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 151 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: U 7 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 24 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu ees kasvab noor tamm. Puu ise kasvab maanteekraavi servas.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 3
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakagus ega teepoolsel küljel
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 102 cm ja 193 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid kohakuti üksteise peal. Keskmises ristis kuusekäbi sees. Olnud üsna sügavad ristid, aga sissevajunud ja täiskasvanud.

  XVIII ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 107 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Kõrgel, aga jäi mõõtmata.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: -
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 24 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu kasvab teele päris lähedal, maanteekraavi teepoolses servas.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: 1. rist idas, 2. rist kagus
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 147 cm ja 165 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Sügavad vanad ristid, keskmisest natuke suuremad.

  XIX ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 100 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: -
  võimalusel hinnata puu kõrgus: U 15 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Tüvel on üleval pool mügarik. Mõned kuivanud oksad. Puu ja tee vahel on väike teeäärne vall.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Mõlemad idas.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 118 cm ja 165 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid on küllaltki hästi teelt nähtavad. Ülemine rist on suurem ja alumine väiksem. Mõlemad on vanad ja kinnikasvanud, kuid piirjooned on selgelt näha.

  XX ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 107 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 6 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 17 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: -
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Mõlemad idas ehk tee poole.
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 130 cm ja 160 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Parempoolne rist on laiem. Mõlemad on üles pundunud.

  XXI ristipuu
  Puu liik: kask
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 114 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 11,5 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 19 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu ees kasvab noor tamm. Kaselt ei ole tohtu võetud, aga ristilõikamine on tohu puu küljest lahti löönud.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: lõunakagus
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 157 cm ja 190 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid on üsna kõrgel maapinnast. Tavalised ristid.

  XXII ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 83 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: u 5 m
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 16 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Jääb natuke XX ristipuu taha.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakagus
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 119 cm ja 146 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kinnikasvanud ja pundunudki rist. Eristub harilikest ristidest, kuna risti alumine osa ei ole ülemisest pikem, vaid ühepikkune. Vasakpoolne haar on parempoolsest laiem. Pisut korrapäratu kujuga.

  XXIII ristipuu
  Puu liik: kask
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 127 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? -
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Suurim läbimõõt u 11,5 m.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 24 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Võra hoiab ühele poole – tee poole. Puu on veidi viltu – põhjakirdesse. Võra on puu põhja- ja idaküljel.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakagus ehk tee pool
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: u 129 cm ja 142 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vana täiskasvanud rist. Enne ristilõikamist ei ole tohtu ära võetud. Rist on laiaks veninud.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Käbi XVII ristipuu keskmise risti sees. Puu ise on mänd, aga käbi oli kuuse oma. Võib-olla hoopis orava töö? Teepervel ja metsa all vedeles veidi prügi