Mügra-Jõksi ristimets

 • Peamine nimi:
  Mügra-Jõksi ristimets
 • Toponüümid:
  ristimets
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Mügra, Jõksi
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Mügra, Jõksi
 • Asukoha kirjeldus:
  23 ristipuud asuvad nii Valgjärve valla Mügra küla kui Kanepi valla Jõksi küla aladel. Puud on Tartu-Võru maantee ääres, teest edelas 1,2 km pikkusel lõigul.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimets 23 ristipuuga asub endises Kanepi kihelkonnas praeguses Põlva maakonnas Valgjärve vallas Mügra külas Atsi katastriüksusel (85603:002:0474) (XVI–XXIII RP) ja Torri-Tootsina katastriüksusel (85603:002:0423) (XIV–XV RP), samuti lähiaadressil Tallinn-Luhamaa T-2 (85603:002:0517) (XIII RP) ning Kanepi vallas Jõksi külas lähiaadressil Erastvere metskond 34 (28501:004:0746) (II–XII RP) ja lähiaadressil Keiso-Petre (28501:002:0171) (I RP). Kõik ristipuud kasvavad Tallinn–Tartu–Võru–Luhama maanteest edelas ehk jäävad Kanepi suunas sõites paremale poole teed. Ristipuudeks on peamiselt kuused, aga leidub ka mõni mänd. Esimest ja viimast ristipuud lahutab u 1200 meetrit. Ristipuud kasvavad kahes grupis (XIV–XXIII RP Valgjärve vallas Mügra külas ja II–XII RP Kanepi vallas Jõksi külas), kuid leidub ka paar üksikut ristipuud, mida kõikidest teistest eraldab üle paarisaja meetri (XIII ja I RP). XIII ja XIV ristipuud eraldab soine ala – Toodsina soo.
  Viimasest ristipuust ligikaudu 200 m edelas asub Atsi talu. XIII ristipuu lähedal ehk ristimetsa keskel asub Valgjärve ja Kanepi valla omavaheline piir.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 86 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu ja maantee vahel on üsna järsk kraav. On tavapäratu, et ristipuu asub taolise kraavi taga, mistõttu pidasime seda ristipuud kahtlaseks ning oletasime, et võib-olla ei ole rist inimtekkeline, kuid teisalt on selgelt ülevalt alla jooksvat nüüdseks täiskasvanud lõiget raske pidada looduslikuks armiks. Pealegi asub rist täiesti tavapärasel kõrgusel ning paistab ka teelt. Küll aga on puul ristist allpool vertikaalne arm, mida me kordagi ristiks ei lugenudki.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idas
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 136 cm ja 156 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Keskmise suurusega (pikkus 20 cm) täiskasvanud rist. Parempoolse haara ots pole selgelt jälgitav.

  II ristipuu
  Liik: kuusk
  Ümbermõõt: 90 cm
  Iseärasused: Kuivanud. Puu ei paista teele.
  Seisund: 1
  Ristide arv puul: 1, lisaks poolelijäänud rist
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 144 cm ja 166 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Tavaline rist (pikkus 22 cm) ja poolelijäänud rist sellest paremal ning allpool. Pooliku risti pikkus on 19 cm, laius 2 cm – lõigatud on ainult ülevalt alla. Võib oletada, et ristilõikamine jäi pooleli, kuna ristilõikaja märkas, et puu on kuivanud või kuivamas ega sobi seega ristipuuks.

  III ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 136 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Madalal oksi ei ole, puu ei paista teele.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 130 cm ja 150 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Jalaga (kastiga) rist.

  IV ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 155 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu paistab teele. Puu ja tee vahel on kraav.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 3
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: Ülevalt alla kaks risti kirdes (1. ja 2. rist), kõige kõrgem põhjas (3. rist)
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 112 cm (1. risti madalaim punkt) ja 190 cm (3. risti kõrgeim punkt)
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid on lõigatud suhteliselt kõrgele (v. a alumine rist), et oleks teelt üle kraavi näha. Võrreldes teiste ristipuudega on sel ristipuul suhteliselt värsked ristid, eriti 2. rist, mis ajab veel vaikugi välja. Samuti on ristid suhteliselt väikesed.

  V ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 141 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu jääb mitme noorema puu varju ja teda on raske leida. Puud oli isegi raske mõõta.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: põhjas
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  135 cm ja 155 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vana täiskasvanud rist. Rist on suurima tõenäosusega lõigatud sel ajal, kui ristipuu ees kasvavad nooremad kuused ristilõikamist veel ei takistanud.

  VI ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 121 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu on päris viltu – edelasse kaldu. Teele ei paista, kasvab metsas väikesel lagendikul.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 2
  Ristide arv puul: 2
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 95 cm (2. risti madalaim punkt) ja 155 cm (1. risti kõrgeim punkt)
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristid on kohakuti üksteise all. Ülemine rist (1. rist) on suurem. Mõlemad jalaga. Vanad kinnikasvanud ristid.

  VII ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 114 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu ei paista teele.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idas
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: Kõrgeim punkt 116 cm, madalaimat mõõta ei saa.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kahtlane rist, halvasti näha. Kui on üldse rist, siis väga vana. Kinnikasvanud.

  VIII ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 84 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Nägi mitte just kõige parem välja, mistõttu ei hinnanud me tervislikku seisundit heaks.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 132 cm ja 155 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Täiskasvanud rist, all ristkülikukujuline jalg – laiem lõige.

  IX ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 142 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: -
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 134 cm ja 154 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vana rist, ristkülikukujulise alusega. Kinnikasvanud.

  X ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 94 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Tüvel alaosas kahjustusi.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3/4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 130 cm ja 149 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Tavaline rist, kuid külgmised haarad on väiksemad kui proportsionaalselt olla võiksid. Puu ajab veel vaiku välja, järelikult ei ole rist eriti vana, aga ka mitte päris värske. Rist on lõigatud sügavalt.

  XI ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 99 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Teelt näha. Tüvel on alaosas kahjustus.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3/4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 154 cm ja 174 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Täiskasvanud rist. Üsna vana, aga kaugeltki mitte kõige vanem. Selgemalt on jälgitav risti ülemine osa risti laiuse ulatuses. Alumine osa on ebamäärasem.

  XII ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 128 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu all elab mingisugune loom: juurte vahel on kellegi kodu.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 128 cm ja 146 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Sügav rist (u 3 cm), paistab hästi teele. Mitte kõige värskem rist, aga jookseb veel vaiku – küllap osalt sügavuse tõttu.

  XIII ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 78 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Teelt hästi näha, kuid teistest ristipuudest kaugemal. Kõrval kasvab veel jämedamaid kuuski, mände ja kaski, kuid ristideta. Ristipuu ja tee vahel on maanteekraav lauge.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: idakirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 122 cm ja 142 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Ristil on palju kuivanud vaiku, mis on omandanud pastelse tumekollase-oranžika tooni, olles kohati ka valgem või tumedam. Risti alumine osa laieneb sujuvalt trapetsiaalselt.

  XIV ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 164 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Iseäralik ja silmapaistev puu, kuid risti varjavad noor pihlakas ja toomingas. Kasvab tee tasapinnast madalamal, kuid juurdepääs on heas mõttes rahuldav ja küllaltki lauge.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: põhjakirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 133 cm ja 153 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Rist on sügav (6 cm), kuid üsna tavaliste mõõtmetega ja tavapärasel kõrgusel.

  XV ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 90 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Kuivanud.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 1
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 141 cm ja 167 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Paistab hästi teele, ristil on olnud jalg all, rist on üsna vana ja sissevajunud.

  XVI ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 135 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Teelt hästi näha, kuid ees kasvab mõni noor pihlakas. Puule on vajunud üks peenem kuivanud kuusk.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 122 cm ja 141 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Tavaline rist, kuivanud vaiku täis.

  XVII ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 124 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Juurdepääs hea, kuid puu ja tee vahel on veidi järsem kraav.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 172 cm ja 195 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Teelt hästi näha, rist suhteliselt kõrgel ja selgepiiriline. Suhteliselt suur rist. Rist ei ole kinnikasvanud ega sissevajunud vms, aga ei paista ka päris värske.

  XVIII ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 89 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Võra hoiab valdavalt tee poole. Juurdepääs sarnane eelmisele.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4-
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: põhjas
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 106 cm ja 122 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Tavapärasest veidi väiksem (lühem). Kinnikasvanud, aga piirid selgelt eristatavad.

  XIX ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 120,5 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Juurdepääs halvem kui eelmiste puhul. Kasvab teest kaugemal, ette jääb üks suurem känd ja kraav.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 125 cm ja 138 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Keskmisest väiksem, aga parajalt sügav (u 3 cm) ja selgepiiriline. Ei ole sissevajunud ega täiskasvanud, kuid on siiski kenasti kinnikasvanud – ei erita vaiku.

  XX ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 85 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Võra hoiab maantee poole. Teele hästi ei paista, ette jäävad noored kuused, pihlakad, toomingad ja tammed. Asub ka tee tasapinnast pisut kõrgemal, tee ja puu vahel on väike kraav.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 130 cm ja 149 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vana rist, ülespundunud ja laiali kasvanud.

  XXI ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 134 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Puu on tee pealt halvasti näha, ette jäävad noored pihlakad ja väike kadakas. Juurdepääs nagu eelmisel ristipuul.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 3
  Ristide asukoht puul ilmakaarte järgi: 1. rist kirdes, 2. rist põhjakirdes, 3. rist põhjas
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 110 cm ja 177 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kaks risti (1. ja 3. rist) kõrvuti, kolmas (2. rist) kõrgemal. 1. rist on kõige pikem. Kõik ristid on pundunud. 3. rist ajab veel pisut vaiku, teised enam mitte.

  XXII puu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 137 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Ümbritsetud noortest pihlakatest. Ei paista eriti silma.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 0 (risti asemel viisnurk)
  Viisnurga asukoht puul ilmakaarte järgi: kirdes
  Viisnurga kõrgust maapinnast viisnurga keskpaigani: 159 cm
  Üldine kirjeldus suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kõrgus 10 cm, laius 25 cm (ilmselt laiali tõmbunud).

  XXIII ristipuu
  Puu liik: mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 121,5 cm
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Täiesti kuivanud. Juurdepääs halb – ees kasvavad noored pihlakad ja teest eraldab sügav ja järsk kraav. Puu kasvad maantee tasapinnast kõrgemal.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 1
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: idakirdes
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 115 cm ja 160 cm.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Vanad ristid, koor on lahti. Kinnivajunud, täiskasvanud. Üksteise kohal.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Praht maantee ääres.