Jõksi ristipuud

 • Peamine nimi:
  Jõksi ristipuud
 • Toponüümid:
  ristipuu
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Jõksi
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Jõksi
 • Asukoha kirjeldus:
  Kaks ristimändi asuvad Saverna-Jõksi tee ääres, teest idas. Mõlemad ristipuud asuvad väikestes puudesaludes; ristipuud on teineteisest 100 m kaugusel.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Tegu on vana haralise männiga, millel on seitse risti, millest üks on alumiiniumplekist ning raudnaeltega puu külge löödud. Ristimänd kasvab ajaloolises Kanepi kihelkonnas, tänases Põlva maakonnas Kanepi vallas Jõksi külas Ristimäe katastriüksusel (28501:002:0006) Saverna–Jõksi tee ääres, teest idas.
  Paikneb tee ääres lagendikul väikses puudesalus (harvikus). Ristipuust ligikaudu 270 m loodes asub Kasemäe talu, 350 m põhjakirdes Ristimäe talu, 280 m idakirdes Jõeveere talu, 310 m lõunaedelas Mägiste talu. Ristipuust põhjaloodes u 100 m kaugusel sellesama Saverna–Jõksi tee ääres järgmises puudesalus kasvab teine ristimänd (Jõksi ristipuu II).
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Puu liik: Mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 152 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? Esimene jäme oksakönt on 2 m kõrgusel, esimene jämedam oks on u 5 m kõrgusel.
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: 6,3 m ida–lääne suunas ja 5,8–6 m põhja–lõuna suunas.
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 12 m.
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: Lõunakaares (kagu–edel) on männil koor maha tulnud ja tüvi ise pehkinud peaaegu täies kõrguses.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 2 (palju kuivanud oksi, suurelt osalt koor maas)

  Ristide arv puul: 7, sh 1 rist lõigatud kuivanud tüvesse ning 1 naeltega kinnitatud plekist rist
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi ja mõõdud:
  1. rist loodes, pikkus 13 cm, laius 7,5 cm, haarade laius 3 cm (vertikaalne haar), 2 cm horisontaalne haar
  2. rist loodes 1. risti all, pikkus 14 cm, laius 8 cm, haarade laius 3 cm (vertikaalne haar), 2 cm horisontaalne haar
  3. rist edelas, pikkus 13 cm, laius 8 cm (metallrist, ühtlasi kõige kõrgemal – ülemine ots maapinnast 183 cm), haarade laius 2,3 cm
  4. rist lääneedelas, pikkus 10 cm, laius 7,5 cm (madalaim rist, alumine ots maapinnast 118 cm), haarade laius 3 cm (vertikaalne haar), 1,5 cm horisontaalne haar
  5. lääneedelas, ei saa mõõta, pikkus u 12 cm, laius u 8 cm, haarade laius 3 cm (vertikaalne haar), 1,5 cm horisontaalne haar
  6. rist lõunaedelas, pikkus 13,5 cm, laius 8 cm, haarade laius 1,5 cm (vertikaalne haar), 1,5 cm horisontaalne haar
  7. rist lõunas, pikkus 16 cm, laius 9 cm (lõigatud puu kuivanud ossa), haarade laius 0,8 cm (vertikaalne haar), 0,5 cm horisontaalne haar

  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 118 cm ja 183 cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Kõik ristid on vanad. 3. ja 7. rist on tehtud pärast koore äratulekut. 5. rist on samuti vana, sest osa risti on murdunud koos mahatulnud koorega. Ristid on suhteliselt väikesed ja üldiselt võrdhaarsed, ilma alumise kastita.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Siin-seal leidub vähest prahti.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Tegu on männiga, millel on seitse risti, millel on mõned oksad üsna madalal. Männil on üks keskmise suurusega kergelt laienevate haaradega rist. Ristimänd kasvab ajaloolises Kanepi kihelkonnas, tänases Põlva maakonnas Kanepi vallas Jõksi külas Ristimäe katastriüksusel (28501:002:0006) Saverna–Jõksi tee ääres, teest idas.
  Paikneb tee ääres lagendikul väikses metsatukas, eelmisest ristipuust (Jõksi ristipuu I) u 100 m põhjaloodes. Ristipuust u 220 m läänes asub Kasemäe talu. Puust idas on maastikul 2 m langus.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Puu liik: Mänd
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 109 cm
  Kui kõrgel on esimene jäme oks? 172 cm
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: 5,7 m teega paralleelselt ehk põhjaloode–lõunakagu suunal
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 16 m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: -
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: edel
  Ristide madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt: 142,5 cm ja 156 cm
  Risti mõõdud: Pikkus 13,5 cm, laius 9,5 cm, haarade laius 1,5 cm. Sügavus pole mõõdetav.
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Täiskasvanud rist, kuid tundub värskem kui Jõksi ristipuu I ristid.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  -