Jõgehara ristipuud

 • Peamine nimi:
  Jõgehara ristipuud
 • Toponüümid:
  ristipuud
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Jõgehara
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Jõgehara
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristimets kaheksa ristipuuga asub Tüürälaanes, Erastvere-Sillaotsa tee lõunaküljel u 500 m pikkusel lõigul.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimets asub Kanepi vallas Jõgehara külas Tüürälaanes (Erastvere metskond 157: 28501:005:0741). Erastvere Sillaotsa tee lõunaküljele jäävas metsatukas loendasime kokku kaheksa ristipuud. Enamuses on tegu kuuskedega, kuid ristipuude hulgas on ka üks mänd. Väga korras mets, alusmets on madal ning langenud puud on kenasti välja veetud.
  Esimene puu asub u 500m pärast parempööret Kurvitsa Hutita teelt Erastvere Sillaotsa teele ning viimane puu asub vahetult enne Ristiku-Hino vasakule keeravat teeotsa (u 500 m pärast esimest).
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. Esimene ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 196cm
  Mõõta sammude või mõõdulindiga võra suurim ja väikseim läbimõõt: Kahara võraga
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: U 20m
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Rist asub puu loodeküljel.
  Risti madlaim punkt: 144cm
  Risti kõrgeim punkt: 167cm
  Risti kirjeldus vabas vormis: Keskmise suurusega rist, mille piirjooned on selgelt eristatavad. Ei ole väga lai, pigem kitsas
  (võrdhaarne), ilma igasuguste muude lisadeta. Sügavus 2-3cm ja korralikult nähtav, ühtlaselt
  vaigune (kohati veel voolas), ilmselt mitte väga vana, sees elas ämblik.
  Ristipuu koordinaadid (JH RP1): X= 6428170; Y= 659493

  2. Teine ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 173cm
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 10-15 meetrit
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel
  Risti madalaim punkt: 134cm
  Risti kõrgeim punkt: 151cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Rist on üsna väike ja kitsas, aga proportsioonis. Piirjooned selgelt eristatavad, kuigi juba
  kokku kasvanud ja vaiku täis. Keskelt on näha, et rist võis olla u 3 cm sügavune.
  Ristipuu koordinaadid (JH RP2): X= 6428279; Y= 659687

  3. Kolmas ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 154cm
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 10 meetrit
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel
  Risti madalaim punkt: 106cm
  54Risti kõrgeim punkt: 135cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Eelmisest puust (JH RP2) umbes 1,5-2m kaugusel põhja suunas (mõlemad on teelt hästi
  näha). Antud rist on pigem tavaline suurt mõõtu ning näib üsna vana. Piirjooned küll selgelt
  eristatavad, kuid rist on üleni kuivanud vaiku täis, st üsna kinni kasvanud.

  4. Neljas ristipuu
  Puu liik: kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 122cm
  3. Kui kõrgel on esimene jäme oks?
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: 10-15m
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi: -
  Ristide arv puul: 2
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodeküljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  1.Rist: madalaim: 91cm; kõrgeim: 130cm;
  2.Rist: madalaim: 112cm; kõrgeim: 151cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Puul on kaks risti üksteise all. Ristid tunduvad üsna vanad, kinni kasvanud ja piirjooned on
  samuti kohati ähmased. Sees on kuivanud vaiku, mis n-ö kobrutab välja mügaratena. Muidu
  üsna keskmise suurusega, kuid pigem laiemad ja võrdhaarsed. 4. ristipuu asub 4-5m eelmisest
  puust (JH RP3) edasi Kanepi poole (teega paralleelselt). Ristid tunduvad suhteliselt
  ühesuurused, kuid alumisel ristil on aimatav ristkülikulaadne moodustis/kastike risti all.
  Vanad ja pundunud.

  5. Viies ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 134cm
  3. Kui kõrgel on esimene jäme oks?
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 10-15 meetrit
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi : Oksad suuremalt osalt ainult puu edelapoolsel küljel
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 3-4
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  Risti madalaim punkt: 115cm
  Risti kõrgeim punkt: 143cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Rist tundub väga vana. Alumise ja ülemise otsa piirjooned on siiski selgelt eristatavad, haarad
  on aga täiesti kinni kasvanud ja punnis, st nende piirjooned on ähmasemad. Seest vaigune ja
  haarade ristumiskohalt on aimata, et sügavus on u 2,5-3cm. Ülemine ja alumine ots ahenevad
  keskele kokku, muidu tavaline, ei mingeid kaste vms. Teel pisut kaugemal kui eelnevad, u 7-
  8m, kuid siiski hästi märgatav.
  Ristipuu koordinaadid (JH RP5): X=6428301; Y= 659746

  6. Kuues ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 120cm
  3. Kui kõrgel on esimene jäme oks?
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 15 meetrit
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi : Üsna vähe oksi all, nagu enamikel ristimändidel ristimetsas.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  Risti madalaim punkt: 140cm
  Risti kõrgeim punkt: 154cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Üsna pisike ja kitsas rist, kuid väga selge see-eest. Sügavus on u 1cm, seest kuiv, vaiku ka
  eriti ei ole. Rist on võrdhaarne ning täiesti tavaline, eelmisega võrreldes kindlasti noorem,
  kuid samas on tegu ka eri puuliikidega. Eelmisest puust (JH RP5) u 5-6m Kanepi poole (teega
  paralleelselt); see puu asub samuti teest pisut kaugemal (u 7-8m), kuid on hästi näha.

  7. Seitsmes ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 136cm
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 10-15 meetrit
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 5
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  Risti madalaim punkt: 118cm
  Risti kõrgeim punkt: 147cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Rist tundub väga vana, st alt ja ülevalt peaaegu täielikult kokku kavanud, mistõttu on haarad
  omavahel pisut juba nihkesse läinud (keskel on haarade vahe selgemini eristatav).
  Lõikejooned koores on siiski üsna teravad, seega pole kahtlustki, et tegu on olnud ristiga ja
  risti all on selgemini eristatav ka nelinurkne kastike. Muidu üsna suur ja horisontaalsete
  haarade järgi vaadates keskmise laiusega rist. Ei asu samuti mitte päris tee ääres (u 5m), kuid
  on teelt selgelt näha.

  8. Kaheksas ristipuu
  Puu liik: Kuusk
  Mõõta puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 103cm
  3. Kui kõrgel on esimene jäme oks?
  Võimalusel hinnata puu kõrgus: ~ 10-15 meetrit
  Kirjeldada ja loetleda puu iseärasusi : Puu on täielikult kuivanud.
  Puu tervislik seisund 5-pallises skaalas: 1
  Ristide arv puul: 1
  Risti asukoht puul ilmakaarte järgi: Puu loodepoolsel küljel.
  Risti madalaim ja kõrgeim punkt maapinnalt:
  Risti madalaim punkt: 144cm
  Risti kõrgeim punkt: 166cm
  Üldine kirjeldus ristide suuruse, sügavuse, kuju ja vanuse kohta: Eelmisest puust u 4-5 m kaugusel kirdes (mööda teed edasi). Puul on keskmise suurusega
  võrdhaarne rist, ilma eripäradeta, piirjooned selgelt eristatavad. Rist peaaegu täielikult seest
  kinni kasvanud, st kuivanud vaiku on näha ja sügavus vaid pindmine (mõned mm). Pigem
  vana rist.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  -