Erastvere-Ridali ristimets

 • Peamine nimi:
  Erastvere-Ridali ristimets
 • Toponüümid:
  ristipuud
 • Kihelkond:
  Kanepi
 • Ajal. küla:
  Erastvere
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Kanepi vald
 • Küla:
  Erastvere
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristimets 35 ristipuuga asub Erastvere–Ridali tee ääres, Ridali poolt tulles paremat kätt 350 m ulatuses kuni raiesmikuni, kus mõnel teeäärsel allesjäänud puul on samuti ristid.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristimets asub Erastvere külas Kanepi vallas Erastvere–Ridali tee ääres, Ridali poolt tulles paremat kätt 350 m ulatuses, alates ajaloolisest Võika talust (nüüdne Salu talu Magari külas Kanepi vallas, katastritunnus 28502:004:0169) 180 m läänes ja ulatudes teeäärt mööda 350 m edasi kuni raiesmikuni, kus mõnel teeäärsel allesjäänud puul on samuti ristid. Kokku on 35 ristipuud, mis kõik asuvad katastriüksusel Erastvere metskond 117 (tunnus 28502:004:0644). Ristipuudel on kokku vähemasti 103 risti ja 2 vaigutuskohta (lisaks kaks oletatavat risti, milles me ei suutnud kindlalt veenduda).
  Ristimetsast lõunaedelas asub Rebäste mägi.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 158 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti, I suund lõunaedel (vasakpoolne), II suund lõunakagu (parempoolne)
  Ristide madalaim punkt 129 cm, kõrgeim 149 cm.
  I rist asub pisut kõrgemal ja on suurem ning palju laiem kui II, mis on vanem ja üsna kinnikasvanud. Tee pealt pole näha, lepavõsa on ees.

  II ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 165 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist lõunaküljel
  Risti madalaim punkt 131 cm, kõrgeim 152 cm.
  Üsna vana rist, suuresti vaiku täis, aga kontuurid selgelt näha. Tee pealt pole näha, ees kasvab lepavõsa.

  III ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 180 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  7 risti, lisaks 2 vaigutuskohta (üks kirdes, teine läänes). I rist asub lääneedelas, VII rist lõunakagus, ülejäänud vahepeal.
  Ristide madalaim punkt 91 cm, kõrgeim 193 cm.
  Asub küllaltki kõrgel kallaku peal. Teele paistab, kui osata nii kõrgele vaadata. Ees kasvab mõni noorem kuusk ja kask, lepp ja pihlakas. Küllaltki suured ristid lõigatud sügavale (u 3 cm), paksu koore sügavuselt. Peaaegu kõik ristid lähevad alt laiemaks: risti alumine haar on trapetsikujuline või lõppeb trapetsiaalselt. Ühel ristil on ka ülemine haar kergelt trapetsiaalne. Kõik ristid on üsna vanad. Võimalik, et varem on riste olnud rohkemgi, mis aga on kinnikasvanud ega suudetud seetõttu eristada. Kõige läänepoolsem I rist asub vaigutusjälje kohal, olles vaigutusjäljest noorem.

  IV ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 157, 5 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 kindel rist, II rist kahtlane (võib-olla ka vigastus). Kindla risti suund idakagu, kahtlase oma lääneloe.
  Kindla risti madalaim punkt u 127 cm, kõrgeim 156 cm.
  Asub teest märgatavalt kõrgemal. Mõni sellesama puu oks varjab natuke. IV ristipuu asub V RP lähedal viimasest pisut Ridali ehk ida pool.

  V ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 144 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti lõunaküljel
  Ristide madalaim punkt u 147 cm, kõrgeim 167 cm.
  Parempoolne rist on märgatavalt pikem; laiad on mõlemad. Puu enda oksad varjavad riste, puu on teepinnast märgatavalt kõrgemal.

  VI ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 146 cm
  Tervislik seisund 1 – täiesti kuivanud.
  2 risti (vastavalt lõunaedelas ja kagus), võimalik, et varem on olnud rohkem riste.
  Ristide madalaim punkt 153 cm, kõrgeim u 178 cm.
  Tee peale kehvasti näha, kuid ees on vähem võsa, madalamal kasvab väiksem tamm. Ees on ka üks kuivanud ja murdunud kuusk. II, kagupoolne rist on juba poolenisti lagunenud, kuna puukoor on ära kukkunud. VI–X ristipuu asuvad grupis koos, vt X ristipuu koordinaati.

  VII ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 124 cm
  Tervislik seisund 3–4, pigem 4.
  8 risti, lõunakagust loodeni
  Ristide madalaim punkt u 106 cm, kõrgeim 184 cm.
  Ristid on tee pealt kehvasti näha, asuvad kõrgel, ees kasvab tamm. Riste on lõigatud sügavamaid ja pinnapealsemaid, kuid kõik on vanad. Mõned ristid asuvad tihedalt üksteise kohal, moodustades paari: I ja II ning IV ja V rist.

  VIII ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 108 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 jalaga rist lõunaedelas
  Risti madalaim punkt 132 cm, kõrgeim 152 cm.
  Ristipuu ees on noor tamm, mispärast paistab teele kehvasti. Ristipuu asub teest üsna kaugel ning märkimisväärselt kõrgemal. Rist jätab massiivse mulje. All on ristkülik, mis läheb trapetsiaalse vaheosa kaudu üle haaraks.

  IX ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 120 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti, I lõunaedelas ja II lõunakagus
  Ristide madalaim punkt on 114 cm, kõrgeim 155 cm.
  Teele ei paista, kuna ees kasvavad noored kuused. Teest üsna kaugel ja kõrgel. I ehk parempoolne rist on kõrgemal ning 6 cm sügav ning kuigi seda ei saa pidada värskeks ristiks, on sellest veel mõne aja eest vaiku jooksnud. Rist on lõigatud kindla käega.

  X ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 151 cm
  Tervislik seisund kesine (3). Puu on saanud viga, vist pikselöögist.
  4 risti lõunaedelas ja läänes, neist 1 pisut kahtlane
  Ristide madalaim punkt on u 102 cm (kahtlase ristini) või 136 cm, kõrgeim 178 cm.
  Teelt pole näha, kuna puu omad oksad varjavad. Kõrgeim rist on alaosas kitsenev. Välitöödel ebaselgeks jäänud oletatav alumine rist võib olla puu vanim rist, millele kindla hinnangu andmine ei ole meie pädevuses. Kehvade valgusolude tõttu (intensiivse päikesepaiste ja varjude vaheldumine) ning fotograafi (A. Ervin) oskamatuse ei õnnestunud teha sellest puust häid fotosid.

  XI ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 193 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  7 risti lõunakagust lääneni
  Ristide madalaim punkt 113 cm, kõrgeim 174 cm.
  Ristid on küllaltki suured resp. pikad, aga ei paista hästi välja, sest ees kasvavad noored kuused. Puu ise on tee poole kaardu. Kõige suurem ja kõrgem rist (trapetsiaalse alumise haaraga) on kaguküljel. II rist lõunakagus, III–IV lõunaedelas, V–VI lääneedelas, VII läänes. I ja II risti fotografeerimist segasid puuoksad.

  XII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 191 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  13 risti – peamiselt lõunaküljel (kagu kuni edel), aga üksik ka idas ja läänes
  Ristide madalaim punkt 119 cm, kõrgeim 201 cm.
  Puu paistab tee peale küllaltki hästi, kuna asub teest kõrgemal. Siiski kasvavad puu ees mõned noored pihlakad, kuused ja lepad. Ristipuu on märkimisväärselt suur ja jäme – silmapaistev. Ristid on eri kujuga, sh üks lihtne võrdhaarne rist (XIII), ja vanusega, sh ka üsna värske (II).

  XIII ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 114 cm
  Tervislik seisund hea (4).
  5 risti lõunaküljel (lõunaedel kuni lõunakagu)
  Ristide madalaim punkt 121 cm, kõrgeim 216 cm.
  Puu jääb XII ristipuu taha ning on teest küllaltki kaugel. Ristid on halvasti näha. Ristid on vanad, kinnikasvanud.

  XIV ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 91 cm.
  Tervislik seisund hea (4).
  3 risti (I rist lõunas (madalaim), II rist edelas (kõrgeim), III rist lääneedelas)
  Ristide madalaim punkt 109 cm, kõrgeim 173 cm.
  Teele paistab küllalt hästi, ette jäävad mõned nooremad puud. Ristid samuti vanad, kuid siiski märgatavalt nooremad kui eelmisel puul.

  XV ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 179 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  3 risti (2 lõunaedelas, 1 kagus)
  Ristide madalaim punkt 105 cm, kõrgeim 159 cm.
  Kõik on suured sissevajunud ristid. Suur ja jäme mänd, asub teest kaugemal ja kõrgemal.

  XVI ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 137 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist lõunaedelas
  Risti madalaim punkt 171 cm, kõrgeim 190 cm.
  Puu on teele veidi lähemal kui eelmine, kuid teest eraldab kõrgem astang ja kraav. Puu kõrval on XVII ristipuu.

  XVII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 200 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  3 risti (üks lõunas, kaks läänes)
  Ristide madalaim punkt 111 cm, kõrgeim 168 cm.
  Puu on tugevalt tee poole kaldu, rist on lõigatud puu kasvuga samas suunas. Puu ees kasvab toomingas. Siinkohal tegime ka pisut eemalt kruusatee pealt üldpilte.

  XVIII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 174 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti lõunaedelas
  Ristide madalaim punkt 101 cm, kõrgeim 151 cm.
  Ristid on sügavad, ent samas suuresti sissevajunud, ja kohakuti üksteise peal. Puu asub teele lähedases, kuid kõrgemas kohas. Teest eraldavad puud lisaks ka kraav ning astang.

  XIX ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 99 cm
  Tervislik seisund 3–4.
  2 risti lõunas
  Ristide madalaim punkt 122 cm, kõrgeim 159 cm.
  Ristid üksteisega kohakuti tee suunas. Puu asub teest kõrgemal, vahele jääb veel kraav.
  Ristid oleks teele hästi näha, ent nood on juba kinni kasvanud ega paista üldse hästi silma.
  Kasvab jämeda männi (ei ole ristipuu) kõrval; tüved puutuvad allosas kokku.

  XX ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 196 cm.
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist lääneedelas
  Risti madalaim punkt 84/120 cm ja kõrgeim 109/145 cm vastavalt kõrval kasvava kuuse juureni ja maapinnani.
  Kasvab hästi kõrvuti jämeda kuusega (XXII ristipuu), kuuse juured justkui embavad mändi. Tee peale pole eriti näha, sest kuuse oksad varjavad. Rist on suur ja u 5 cm sügav. Risti all on peaaegu ruudukujuline jalg. Risti keskel on kuusekäbi.

  XXI ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 146 cm
  Tervislik seisund 1 – täiesti kuivanud.
  2 risti lõunaküljel
  Ristide madalaim punkt 83 cm, kõrgeim 109 cm.
  Teelt vaadeldavust varjab kõrval kasvav kuusk. Vasakpoolse risti pikkus on 23 cm. Mõlemad ristid on vanad ja lõigatud puukoorest läbi: lõikejäljed paljanduvad risti keskosas puukoore all tangentsiaalsel pinnal.

  XXII ristipuu
  Kuusk
  Ümbermõõt 166 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist lääneedelas
  Risti madalaim punkt 110 cm, kõrgeim 121 cm.
  Rist on vana ja kinni kasvanud. Puu kasvab kõrvuti koos jämeda männiga (XX ristipuu); juured ja alumine osa tüvest on koos. Tee peale ei paista, sest omad oksad on ees.

  XXIII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 128 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti lõunaedelas
  Ristide madalaim punkt 96 cm, kõrgeim 134 cm.
  Ristid on üksteisega kohakuti. Mõlemal ristil on jalg: ülemisel piklik trapets, alumisel ristkülik. Pildistamist segasid keerulised valgusolud.

  XXIV ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 151 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  5 risti lõunast lääneni
  Ristide madalaim punkt 84 cm, kõrgeim 180 cm.
  Puu paistab hästi teele, midagi ees ei kasva. Asub teest tunduvalt kõrgemal. Ristid on eriaegsed, kuid ükski pole värske. Taas segasid pildistamist keerulised valgusolud.

  XXV ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 188 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  5 risti lõunas ja kagus
  Ristide madalaim punkt 95 cm, kõrgeim 188 cm.
  Tee peale hästi näha, asub teest kõrgemal. Jäme ja suur mänd. Paar risti on täiesti kokku vajunud ja kinni kasvanud. Esineb jalaga riste.

  XXVI ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 191 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti lääneedelas ja idakagus
  Ristide madalaim punkt u 114 cm, kõrgeim 155 cm.
  Paistab hästi teele, asub kõrgemal – ees ei kasva teisi puid. Puu ise kasvab viltu, ristid on tehtud puu suhtes otse. Ristid on vanad, näha on ainult vertikaalne telg, mida koor ei ole veel katnud.

  XXVII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 135 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  3 risti lõunaedelas
  Ristide madalaim punkt 79 cm, kõrgeim 162 cm.
  Teest kõrgemal, aga riste varjavad kõrval kasvava kuuse oksad. Taas segasid valgusolud pildistamist. Ristid on vanad ja kinnikasvanud-vajunud.

  XXVIII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 182 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  3 risti kagus ja lõunakagus
  Ristide madalaim punkt 117 cm, kõrgeim 171 cm.
  Ees kasvab väike kuusk. Riste pole hästi tee peale näha. Asub teest kõrgemal, jätkuvalt on tee ja kõrgema osa vahel kraav. Kaks sarnase tegumoega risti on üleval kõrvuti. All on kolmas rist, mille küljed on päris kadunud: näha on vaid ülalt alla kulgev joon.

  XXIX ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 130 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist edelas
  Risti madalaim punkt 142 cm, kõrgeim 174 cm.
  Paistab tee peale hästi: teisi puid ees ei kasva, ristipuu on teest kõrgemal. Kõrval suurem kivi. Rist on tõeliselt pikk (32 cm) ja silmatorkav.

  XXX ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 74 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti edelas
  Ristide madalaim punkt 107 cm, kõrgeim 158 cm.
  Paistab hästi teele, teisi puid ei ole ees. Kõrval on kuivanud kuusk. Pisut viltune ristipuu asub teest kõrgemal ühes grupis XXIX ristipuuga. Vanad, suuresti kinnikasvanud ristid on üksteise kohal puuga paralleelselt. Ristipuu on võrreldes teiste puudega ebaharikult peenike.

  XXXI ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 194 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  2 risti lääneedelas
  Ristide madalaim punkt 109 cm, kõrgeim 140 cm.
  Paistab hästi teele, asub kõrgemal, ees ei kasva puid. Ristid on kinni kasvanud, nende täpsest kujust on raske aru saada. Üks rist tundub olema üsna pisike.

  XXXII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 161 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist edelas
  Risti madalaim punkt 131 cm, kõrgeim 159 cm.
  Asub teest kõrgemal, ees puid ei kasva, risti ette jäävad kuivanud kuuseoksad – kõrval kasvab kuivanud kuusk. Ristipuu asub lagendiku serval, kus võsa on vähe. Rist on vana ja sissevajunud.

  XXXIII ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 153 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist läänekagus
  Risti madalaim punkt 126 cm, kõrgeim 152 cm.
  Puu asub lagendiku serval teest kaugemal. Arvatavasti jäetud seemnepuuks. Rist on 26 cm pikk ja 5–6 cm sügav.

  XXXIV ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 156 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  1 rist edelas
  Risti madalaim punkt 126 cm, kõrgeim 140 cm.
  Asub teest kaugel, kõrval kasvab teine mänd, millega tüved-juured koos. Puu kasvab raiesmikul teega enam-vähem samal kõrgusel. Rist on üpris väike (14 cm pikk), piirjooned selgesti näha, aga kinnikasvanud.

  XXXV ristipuu
  Mänd
  Ümbermõõt 154 cm
  Tervislik seisund väga hea (5).
  3 risti: 1. rist lääne- ja 2.-3. rist lõunaedelas
  Ristide madalaim punkt 111 cm, kõrgeim 143 cm.
  Asub raielangil, teega samal kõrgusel, kuid teeservast kaugel.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  2006. aasta ortofotol ei ole metsa veel raiutud (v.a enne 2002. aastat toimunud raie praegusest raiesmikust idas), kuid 2011. aasta ortofotol on raie üsna värskelt toimunud. Raie on toimunud enne 28.06.2010, kuna sel kuupäeval inventeeriti ristipuid kui pärandkultuuri objekti (285:RIP:001), ja raie oli juba toimunud.