Säässaare ristipuud IV

 • Säässaare ristipuud IV
 • Säässaare ristipuud IV
 • Säässaare ristipuud IV
 • Peamine nimi:
  Säässaare ristipuud IV
 • Toponüümid:
  Ristipuud
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Kooskora
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Säässaare
 • Asukoha kirjeldus:
  Viis ristipuud kasvavad Kooskora ja Säässaare küla vahel Rasina – Himmaste tee parempoolses servas. Neli mändi on kasvama jäetud raielangile, (esimene neist, Rasina suunast, on metsaservast 10 m kaugusel). Viies kasvab metsaserval raielangist 31 m Himmaste suunas. Ristipuudest 200 m Himmaste poole ristub maanteega sirge kruusatee, mille vasak suund viib Männimõtsa ja Laanõmõtsa talude juurde, parem suund Vargasuuni.

  Puude kaugus maanteest on 7,4 m; 13,9 m; 10,1 m; 8,3 m; 8,8 m. Puude vahemaad üksteisest on I- II 20 m, II-III 13 m, III-IV u 25 m ja IV-V u 100 m.
  Neli lagedal alal kasvavat ristimändi on osa hõredast, kasvama jäetud puistust. Ristid mändidel on maanteelt näha. Viies, metsa servas kasvav mänd on kuuskede varjus, oksad varjavad risti.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Kooskora ristipuud II asuvad Kooskora ja Säässaare küla vahel Rasina – Himmaste tee parempoolses servas. Neli mändi on kasvama jäetud raielangile, (esimene neist, Rasina suunast, on metsaservast 10 m kaugusel). Viies kasvab metsaserval raielangist 31 m Himmaste suunas. Ristipuudest 200 m Himmaste poole ristub maanteega sirge kruusatee, mille vasak suund viib Männimõtsa ja Laanõmõtsa talude juurde, parem suund Vargasuuni. Lähimad talud raielangile on Piiri talu, mis jääb 750 m kirdesse ja Palootsa, mis jääb 850 m. itta.

  Puude kaugus maanteest on vastavalt 7,4 m; 13,9 m; 10,1 m; 8,3 m; 8,8 m. Puude vahemaad üksteisest on I- II 20 m, II-III 13 m, III-IV u 25 m ja IV-V u 100 m.
  Neli lagedal alal kasvavat ristimändi on osa hõredast, kasvama jäetud puistust. Ristid mändidel on maanteelt näha. Viies, metsa servas kasvav mänd on kuuskede varjus, oksad varjavad risti.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  I Ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 1,70 m.
  Rist on maapinnast 1,35 m kõrgusel. Risti on esmapilgul keeruline näha, ilmselt on tegemist vanema ristiga.

  II Ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: u 1,60 m
  Rist on maapinnast 1, 30 m kõrgusel. Rist on väga sügav – 6cm, ja kasvanud sissepoole. Horisontaalhaarad on vaevu märgatavad.

  III Ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt on 1,38 m.
  Risti kõrgus maast on 1,15 m. Risti vertikaalhaar on horisontaalhaarast tunduvalt laiem. Vertikaalhaara laius on 3,5 cm, horisontaalhaar 1 cm. Vertikaalhaara pikkus (ülevalt alla) on 10 cm, horisontaalhaara pikkus on 7 cm.

  IV Ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 1,53 m.
  Puul on kaks risti, mõlemad 1,50 m kõrgusel maapinnast. Ristid on kõrvuti ja ilmselt lõigatud samal ajal või mitte väga suure vahega. Puu on märgitud oranži värviga, ilmselt raietööde tõttu.

  V Ristipuu
  1. Puu liik: Harilik mänd
  2. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt: 0,91 m.
  Rist on maapinnast 1, 50 m. kõrgusel. Rist on jalaga, mis on otsast 3 cm pikk. Rist on 2 cm sügav. Vertikaalhaar on 15 cm pikk, horisontaalhaar 8,5 cm pikk.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Metsa hooldamine puude läheduses ja teeäärte hooldamine võib puid mõjutada.