Mäletjärve Annemägi

 • Mäletjärve Annemägi Mäletjärve Annemägi
 • Mäletjärve Annemägi Mäletjärve Annemägi
 • Mäletjärve Annemägi Mäletjärve Annemägi
 • Mäletjärve Annemägi Mäletjärve Annemägi. Pildistatud Annemäe kirdeotsast.
 • Mäletjärve Annemägi Mäletjärve Annemägi. Pildistatud Annemäe kirdeotsast. Esiplaanil pommiaugud.
 • Mäletjärve Annemägi Pommiaugud Annemäe põhjaserval.
 • Mäletjärve Annemägi Kasesalu Annemäe kirdeosas. Noorte kaskede tagant paistab Annemäe ohvrikase murdunud tüvi.
 • Mäletjärve Annemägi Annemäe noored kased.
 • Mäletjärve Annemägi Annemägi edelast pildistatuna. Taamal paistab Mäletjärve veski.
 • Mäletjärve Annemägi Lehmasõnnik Annemäel.
 • Mäletjärve Annemägi Annemägi lõunaotsast põhja suunas pildistatuna. Esiplaanil kiigevare.
 • Mäletjärve Annemägi Annemäe edelaots läänest pildistatuna. Läänenõlva alt jookseb vana tee põhja suunas.
 • Peamine nimi:
  Mäletjärve Annemägi
 • Toponüümid:
  Annemägi
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Sulbi
 • Maakond:
  Tartu maakond
 • Omavalitsus:
  Kastre vald
 • Küla:
  Mäletjärve
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Annemägi asub Mäletjärve külas Võruküla-Mäletjärve teest u 50 m edelas, Annemäe (end Kägari) talu maal, talu eluhoonest 20 m lõunas. Annemägi jookseb kirde-edela suunas ja on u 130 m pikk, laius varieerub 30-50 m vahel. Mäe läänekülg piirneb vana teega ning põhjakülg sügava kraaviga, lõuna-idaküljel on kinnikasvanud Mäletjärv. Annemäe kirde- ja edelaotsad on järsemad ning edelaots läheb samal tasapinnal edasi põlluks. Annemäe kirdeotsas kasvab Annemäe ohvrikask (MK014). Annemägi on osaliselt lage ning seda kasutatakse karjamaana – põhiosa mäge piiravad elektrikarjused ning mägi on täis lehmasõnnikut. Mäe põhjaosas on lohud ning suurimat neist kasutatakse prügiauguna, mäel vedelevad ka sigade varjualuse lagunenud jäänused ning mäe lõunaotsas on kiige jäänused. Karjustega piiratud alal niidetakse heina. Mäel kasvab palju kaski ning eristada võib kirdepoolset salu (kus asub ka ohvrikask) ning suuremat ala hõlmavat edelaküljel olevat puudesalu. Mäe lõuna- ja kagu-idaserv on lage. Mitme puu külge on kinnitatud pesunöörid ning mäel on ka üsna palju maha saetud puude kände.

  Mäe kirdenõlva all, ohvrikasest u 7 m kirdes kruusaaugu põhjas on vana suitsusauna varemed. Samast on kunagi varem kaevandatud kruusa. Kohe mäe idanõlva all on kinnikasvanud Mäletjärv. Mäest 10-20 m loodes ja läänes on Annemäe talu ja selle aed. Mägi jääb Võruküla-Mäletjärve-Kriimani teest u 40 m kaugusele loodesse. Mäest u 50 m loodes on Annemäe talu tiik.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Pühapaika kasutatakse loomade karjatamiseks – põhiosa mäest on piiratud elektrikarjustega ning on täis lehmasõnnikut. Nii mäe kirde- kui edelaosas on puid raiutud. Nelja kase külge on kinnitatud pesunöör. Mäe põhjanõlva peal on viis silmapaistvamat lohku, mida perenaine nimetas pommiaukudeks. Vähemalt üks neist pruugib olla aga kartulikeldri või koobassauna koht. Suurimat lohku kasutatakse prügiauguna (on täis pakendeid ja muud sodi). Põhjanõlva alt jookseb üles mäele puidust aiajäänus (tõenäoliselt oli see enne elektrikarjuseid loomade pärast tehtud), üleval on kahe kase külge löödud umbes 1,7 m kõrgusele puutokk justkui aiaks (ühe kase külge on toigas naelaga löödud, teisel kasel toetab see vastu oksakohta). Mäe kirdenõlval kasesalus vedeleb maas pudeleid ja muud sodi, kirdenõlva all, ohvrikasest u 5 m eemal on suitsusauna varemed – palgid, kerisekivid ja vana plekist kauss. Kirdenõlva alt on kunagi ka kruusa kaevandatud. Mäe lääneküljel on kunagise sigade toidukoha-varjualuse varemed – eterniiditükid, puidust lauad, postid ja vanametall. Kogu Annemäe ala niidetakse. Mäe edela-lääneserva mööda jookseb eemalt põllult karjustega piiratud vana tee.