Kurista ristimets

 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Kurista ristimets
 • Peamine nimi:
  Kurista ristimets
 • Toponüümid:
  Ristimets
 • Tüüp:
  RISTIPUU(D), 5 ja enam ristipuud
 • Ajal. maakond:
  Tartumaa
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Lootvina, Kurista
 • Maakond:
  Tartu maakond
 • Omavalitsus:
  Kastre vald
 • Küla:
  Kurista
 • Asukoha kirjeldus:
  Lootvinast Kurista poole mineva tee paremal pool metsa servas. Peamiselt jäävad ristipuud Kurista küla alale.
 • [1] Ülevaatuse number, paiga nimi:
  LPA < Võnnu khk, Kurista küla - Kurista ristimets, RR051 - Reeli Reinaus (2013)
 • [2] Ülevaatuse kuupäev:
  2013-07-18
 • [3] Ülevaataja(d):
  Reeli Reinaus, Maris Vee
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristipuud asuvad Kurista ja Lootvina vahel asuva tee ääres, jäädes enamuses Kurista küla metsasele alale.
  Ristimets asub paremal pool teed Lootvina poolt tulles. Alguses on üle tee, ristimetsa vastas, noored männid, hiljem samuti männimets. Lootvina ja Kurista tee kulgeb enamuse ajast edelast kirdesse, seega jääb tee kogu aeg puudest põhja poole.
  Puud on osa metsast, kuid osa riste paistab värvi tõttu kaugele.
 • [6.2] Koordinaadid:
  1. ristipuu – RR051-1 6458955 673468
  2. ristipuu - RR051-2 6459042 673463
  3. ristipuu -RR051-3 6559079 673475
  4. ristipuu -RR051-4 6459085 673475
  7. ristipuu -RR051-5 6459224 673546
  9. ristipuu - RR051-6 6459305 673596
  12. ristipuu - RR051-7 6459484 673729
  14. ristipuu - RR051-8 6459537 673754
  15. ristipuu - RR051-9 6459658 673842
  19. ristipuu - RR051-10 6459758 673867
  20. ristipuu - RR051-11 6459970 673915
 • [19] Kiireloomulised tööd:
  -
 • [7] Asendiplaan:
  , ,
 • [8] Pinnavormid:
  Tasandik ja kohati veidi lainjas maastik.
 • [9] Taimestik:
  Tegu on palumetsaga. Peamiselt männid. Alusmetsas kasvavad väga noored lehtpuud – kased ja pajud. Rohttaimedest on esindatud kõrrelised, laanelill, metskastik, kanarbik, pohl, mustikas, metsmaasikad. Samblarinnet väga ei esine, pigem on esindatud puhmalised taimed.
  Alates 12. ristipuust taimestik muutub. Teises puuderindes on kuused, samblarinnet rohkem. Taimedest kasvab peamiselt mustikas, pohl, kanarbik.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  Number Puu liik Kaugus teest Ristide arv Iseloomulikku Koordinaatide nimi
  1 Mänd 5,3 1 Rist sinise värviga värvitud. RR051-1
  2 Mänd 2,7 3 RR051-2
  3 Mänd 6,6 1 Rist värvitud valgeks. RR051-3
  4 Mänd 2,9 1 RR051-4
  5 Mänd 2,1 1 Rist ebaharilikult kõrgel. Risti alumine piir maast 1,8 m.
  6 Mänd 3,3 2
  7 Mänd 9,2 1 RR051-5
  8 Mänd 5,3 1 Rist värvitud valgeks.
  9 Mänd 5,9 3 RR051-6
  10 Mänd 5,5 1
  11 Mänd 5,5 1 Rist värvitud valgeks.
  12 Mänd 9 1 RR051-7
  13 Mänd 2,3 1
  14 Mänd 5 m. Kõrvalteest 13,8 m. 2 Puu kasvab kõrgel nõlvakul. Võib-olla on puul ka 3 risti, pole täpselt aru saada. RR051-8
  15 Mänd 6,6 1 Puu kasvab raielangi serval. RR051-9
  16 Mänd 10,2 1
  17 Mänd 12,9 1 Rist on jalaga.
  18 Mänd 12,5 1
  19 Mänd 10,6 1 RR051-10
  20 Mänd 6,1 1 Kasvab keset raiesmikku. RR051-11
 • [11] Loomastik:
  -
 • [12] Kivid, kiviaiad, kivikogumid:
  -
 • [13] Veekogu:
  -
 • [14] Annid ja muud inimtegevusele viitavad märgid:
  Vt pkt. 10
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Tee lähedus, korilased. Ilmselt metsatöödel vigastatud puud.
 • [17] Seisund:
  4
 • [18] Taastatavus:
  5
 • [16; 22] Tähis, selgitused:
  Ka muud kohad puudel, mis on vigastatud, on värviga kaetud.