Kurista ristimänd

 • Kurista ristimänd
 • Kurista ristimänd
 • Kurista ristimänd
 • Peamine nimi:
  Kurista ristimänd
 • Toponüümid:
  Ristipuu
 • Tüüp:
  RISTIPUU(D), 1 ristipuu
 • Ajal. maakond:
  Tartumaa
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Kurista
 • Maakond:
  Tartu maakond
 • Omavalitsus:
  Kastre vald
 • Küla:
  Kurista
 • Asukoha kirjeldus:
  Ristipuu asub Lootvinas Kuristale viiva tee ääres, paremal pool metsas.
 • [1] Ülevaatuse number, paiga nimi:
  LPA < Võnnu khk, Kurista küla - Kurista ristimänd, RR052 - Reeli Reinaus (2013)
 • [2] Ülevaatuse kuupäev:
  2013-07-18
 • [3] Ülevaataja(d):
  Reeli Reinaus, Maris Vee
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Ristipuu asub Kurista ja Lootvina vahel asuva tee ääres metsas.
  Ristipuu asub paremal pool teed Lootvina poolt tulles. Kõikides suundades puu ümber kasvab mets. Lootvina-Kurista tee on ristipuust E suunas 8,4 m kaugusel.
  Puu on osa metsast, seega ei eristu see ümbritsevast.
 • [6.2] Koordinaadid:
  RR052 6460882 674974
 • [19] Kiireloomulised tööd:
  -
 • [7] Asendiplaan:
 • [8] Pinnavormid:
  Puu asub tasandikul.
 • [9] Taimestik:
  Segalehtmets. Esimese rinde moodustavad kuused ja männid, teise rinde lehtpuud – pihlakad, tammed, kased. Rohttaimedest kasvavad mustikad, metsmaasikad, jänesekapsad ja kõrrelised.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. Puu liik Mänd
  2. Ümbermõõt 1,4 m
  3. Esimene jäme oks 18 m
  4. Suurim läbimõõt 8 m
  5. Puu kõrgus 25 m
  6. Iseärasused Puul on üks rist. Männil muid iseärasusi ei märganud.
  7. Puu tervislik seisund 5

  Rist puul
  Vertikaallõige: Kokku 32 cm, ülemine osa 8 cm, alumine osa 21 cm, ülemine osa 3 ja alumine 5 cm lai.
  Horisontaallõige: Kokku 18 cm, vasakpoolne osa 8 cm, parempoolne osa 7 cm, 3 cm lai.
  Sügavus: 0,5-1,5 cm.
  Risti kõrgus maast: 1,25 m
  Iseloomulikku: Rist on võrdlemisi suur. Kuna rist on seest korbastunud, siis tema sügavus oli kohati erinev. Kinni kasvamata on veel vaid risti südamik.
 • [11] Loomastik:
  -
 • [12] Kivid, kiviaiad, kivikogumid:
  -
 • [13] Veekogu:
  -
 • [14] Annid ja muud inimtegevusele viitavad märgid:
  Vt pkt. 10
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  -
 • [17] Seisund:
  4
 • [18] Taastatavus:
  5
 • [16; 22] Tähis, selgitused:
  Tähis puudub.
  Puu asub tee ääres.