Kiidjärve ohvrikivi

 • Kiidjärve ohvrikivi
 • Kiidjärve ohvrikivi
 • Kiidjärve ohvrikivi
 • Kiidjärve ohvrikivi
 • Kiidjärve ohvrikivi
 • Peamine nimi:
  Kiidjärve ohvrikivi
 • Toponüümid:
  Ohvrikivi
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Kiidjärve
 • Muu:
  Kiidjärve metskond 26
 • Asukoha kirjeldus:
  Kivi asub Kiidjärve-Ahja teelt silla juurest paremale minna, RMK Kiidjärve metskonna puhkemaja ja lõkkeplatsi lähedal. Kiidjärve veskijärvest/Ahja jõest ligi 18 m edelas. Kivist 47 m eemal lääne-loode pool on hooned.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Kiidjärve ohvrikivi asub Põlvamaal, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve külas. Kivi jääb Kiidjärve küla läbivast Akste-Häätaru teest ja selle äärsest RMK Kiidjärve loodusmajast kagu suunas. Kivi on Hatiku oja ääres metsa all, sellest läheb mööda RMK Roiupalu matkarada.
  Samblaga kaetud u. 1 m läbimõõduga ohvrikivi meenutab veskikivi, kivi keskel on ümmargune sügavam lohk.

  Kiidjärve ohvrikivi jääb Kiidjärve Kassimetsa talust 65 m. kirdesse, Hatiku oja idakaldale. Hatiku ojast on kivi 8,5 m. idakagus. Kivist idas ja kirdes hakkab maapind tõusma ja hõre puistu muutub tihedamaks metsaalaks, lõunas ja läänes on lagedam ala kuni Hatiku ojani. Ohvrikivist kagusse jääb RMK välikäimla. Kivist u. 1 m idas on 1,75 m kõrgune RMK poolt paigaldatud puidust infotahvel (ülevaatuse hetkel ilma infotekstita). Kivist lõunas rohu sees on eelmisest aastast jäänud 1,5 m laiune lõkkease. Lõkkeasemest veidi edelas, ohvrikivist 8,3 m kaugusel on piklik samblata helehall 1x0,5 m kamina aluskivi. Aluskivi on jäänud varasemalt ohvrikivist lõuna suunas asunud ja hiljuti lammutatud RMK puhkemajakesest.
  Kivi ümbruses on hõre puistu, kivi kõrval idas on sarapuutukk, läänes on kuused ja kaks vaht-rapuud. Sarapuuoksad jätavad kivi päikese eest varju. Kivi kõrval loodes on paarimeetrine alustaimestikuta laik.
  Kivi on piklik, kirde-edela suunast 1,22 m pikk, ja kagu-loode suunast 1,13 m pikk. Kivi on ida suunast madalam ja läänest kõrgem, kivi ida- ja kirdepoolne külg haakub ida suunas tõusva maapinnaga.

  Rohelise samblaga kaetud madal kivi on metsaaluse taimestiku taustal raskesti eristatav. Kivi asukohale viitab selle juurde paigaldatud puidust infotahvel.
 • [12] Kivid, kiviaiad, kivikogumid:
  12.1 Kivi pealmine osa ja küljed on kaetud rohelise samblaga, kivi peal on laiguti ka sinaka varjundiga tumehalli sambla laike. Kivi tumehalli ja karmitoimelist pinda on laiguti näha vaid külgedelt. Kivi peal on helepruunide laikudena lehe-, okste- ja okkapuru.
  Kivi keskel on ümmargune lohk, see on 20 cm pikkune põhja-lõuna suunas ja 21 cm pikkune ida-lääne suunas. Lohu sügavus varieerub: põhjaküljest on see 4,5 cm sügavune, idast 4 cm sügavune, lõunast 7 cm sügavune ja läänest 6 cm sügavune. Lohu sees ei ole sammalt, lohk on kaetud mulla või huumusega, samuti on sinna pudenenud okkaid ja lehepuru. Lohu servad on kaetud rohelise samblaga, see muudab lohu ümaramaks.
  12.2 vt LP01 joonis 2
  12.2.1 ümbermõõt maapinnalt: 3,70 m
  12.2.2 suurim ümbermõõt juhul, kui see ei asu maapinnal –
  12.2.3 suurim pikkus kivi pealt: 1,22 m (kirde-edela suunal)
  12.2.4 suurim laius: 1,13 m (kagu-loode suunal)
  12.2.5 suurim kõrgus maapinnalt: 28 cm (läänest)
  12.2.6
  12.2.6.1 vt LP01 joonis 2
  12.2.6.2 vt. LP01 joonis 2
  12.3 vt punktid 9, 10, 11
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Kiidjärve ohvrikivi asub RMK Roiupalu matkaraja ääres, kivi juurde on pandud puidust infotahvel. Kivist kagus on RMK poolt rajatud välikäimla. Varasemalt kivi kõrval lõuna suu-nas asunud RMK puhkemajake lammutati, alles on veel kamina aluskivi, samuti on näha prahi põletamisest tekkinud lõkkease kivist lõunas.