Kärsa Kitse ohvriplats

 • Peamine nimi:
  Kärsa Kitse ohvriplats
 • Toponüümid:
  Kitsealtar, Kitsekerk, Kitsekumardus, Kärsa kitsekummarduskoht, Kärsa kivestik, Kärsa ohvrikoht, Kärsa ohvrialtar
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Kärsa
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Kärsa
 • Asukoha kirjeldus:
  Kärsa ohvriplats asub Laeva ja Peetri (Koidu) talude vahel põllul, on madal ja suhteliselt suurte mõõtmetega kivikuhjatis. Tartu-Räpina maanteest jääb umbes 800 m kirdesse, külateest 74 m lõuna poole. Ohvrikoha alal asuvad kivikalme ning maa-alune kalmistu (oletatavasti keskaegne külakalmistu).
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Pühapaik asub Ahja vallas, Kärsa külas põllu sees, Laeva ja Peetri (Koidu) talude vahepeal ning on oma olemuselt madal ja suhteliselt suurte mõõtmetega kivikuhjatis.
  N suunas asub külatee 74 m kaugusel. S suunas talu ca 200-300 m kaugusel. E suunas Lepiku talu 150 m kaugusel. W suunas Peetri talu 190 m kaugusel. Kirdes Laeva talu 180 m kaugusel. Ohvrikoht/kivikalme asub keset viljelusmaad. Kujutab endast piklikku kivihunnikut, piklikum N-S suunal.
  Eristub põllust väga hästi.
 • [8] Pinnavormid:
  Tasandik
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Kivid asuvad põllul, seega toimub selle ümber viljelusperioodil pidev tegevus. Pühapaigale on tõenäoliselt kive toodud põllult ka juurde. Muud olmeprahti peale paaris kohas leiduva okastraadi eriti ei esine.