Ahja ristikuused

 • Peamine nimi:
  Ahja ristikuused
 • Toponüümid:
  ristikuusk
 • Kihelkond:
  Võnnu
 • Ajal. küla:
  Ahja
 • Maakond:
  Põlva maakond
 • Omavalitsus:
  Põlva vald
 • Küla:
  Ahja
 • Asukoha kirjeldus:
  Ahja kalmistu serval, kaks ristikuuske.
 • [6,3; 6.4] Täpne asukoha kirjeldus:
  Kaks ristikuuske asuvad Ahja alevikus, surnuaial, surnuaia tagumises servas.
  Ristipuud asuvad surnuaia peatänava lõpus, kohe surnuaia servas. Moodustavad teiste umbes sama vanade kuuskedega ühtse rea ning nelja kuusega omaette väiksema rühma.
  Puudest läänesuunda jääb rapsipõld, ülejäänud küljed on surnuaiaga ümbritsetud. Puudele on lähim tähelepanuväärne objekt kabel, mis asub puudest 24 m idas. Puudest läänes asub 4 m kaugusel prügi mahapaneku kohta tähistav silt ja selle kõrval 5 m kaugusel prügihunnik ning 2-3 m kaugusel kuklasepesa. Puude kõrvalt läheb põhja-lõunasuunaline jalgrada, mis kulgeb piki surnuaia serva. Puudest lähim haud (Marie Klimberg) asub 6,4 m kaugusel S suunas.
  Ristikuused moodustavad koos teiste kuuskedega surnuaia servas iselaadse piiri kalmistu ja selle kõrval asuva põllu vahel. Miski ei viita sellele, et kaks neist kuuskedest võiksid olla kuidagi erilised.
 • [10] Põlis- ja pärimuspuud:
  1. ristipuu
  1. Puu liik: kuusk
  2. Puu ümbermõõt: 1,1 m
  3. Esimene jäme oks: Esimene okastega oks ca 7-8 m kõrgusel, madalamal on kuivanud oksad.
  4. Võra läbimõõt u. 4 m
  5. Puu kõrgus: 15 m
  6. Puu alumised oksad on tugevalt kuivanud, enamik oksi suunatud läände. Puu põhjaküljel on rohkelt vaiku, mis on mööda puud alla voolanud. Samuti esineb puul põhjaküljel vaiku ning tugevaid vigastusi ja koht, kus on koor maas. Kooreta koht asub maast 10 cm kõrgusel ning on 7 cm lai ja 5 cm kõrge. Puu lõunaküljel on veel rohkem koort ära, samuti vaiku. Puul on põletusjäljed ja puu pindmised juured on maapinnast väljas.
  Oletatav põletusjäljega osa algab maast ja on 1,4 m kõrgune, kõige laiemast kohast 40 cm lai ja vasakust nurgast 40 cm sügav.
  Puul on üks rist.
  7. 2

  2. ristipuu
  1. Puu liik: kuusk
  2. Puu ümbermõõt: 62 cm
  3. Esimene jäme oks: Esimene okastega jäme oks ca 3,5 m kõrgusel.
  4. Võra läbimõõt u. 2,5 m
  5. Puu kõrgus: 9-10 m, raske hinnata, kuna puude ladvad on üksteisega seotud.
  6. Suhteliselt peenike puu. Oksad on suunatud läände. Lääneküljel puu alumises osas koor maas, tundub, et vigastus on tekkinud põletuse tõttu. Suurem kooreta osa on 27 cm kõrge ja 15 cm lai ning asub maast 23 cm kõrgusel. Teine osa on 23 cm kõrge ja 7 cm lai ning asub eelmisest 23 cm kõrgusel. Vaiku on tüvel peaaegu igal pool.
  Puul on üks rist.
  7. 3

  1. puu rist
  Vertikaallõige: Kokku 20 cm, ülemine osa 5 cm, alumine osa 12 cm, 3-4 cm lai.
  Horisontaallõige: Kokku 18 cm, vasakpoolne osa 5 cm, parempoolne osa 4 cm, 1 cm lai.
  Sügavus: -
  Kõrgus maast: 1,1 m
  Iseloomulikku: Vana rist. Seest kinni kasvanud, seega polnud võimalk ka sügavust mõõta.

  2. puu rist
  Vertikaallõige: Kokku 14 cm, ülemine osa 2-3 cm, alumine osa 9 cm, 4-5 cm lai.
  Horisontaallõige: Kokku 9 cm, vasakpoolne osa 1 cm, parempoolne osa 3 cm, 1-2 cm lai
  Sügavus: -
  Kõrgus maast: 1,2 m
  Iseloomulikku: Vana rist. Seest kinni kasvanud, seega polnud võimalk ka sügavust mõõta. Risti alumine osa ümaralt väljapoole korbastunud.
 • [15] Kõrvaline inimtegevus:
  Surnuaed. Samuti on läheduses prügi mahapanekukoht ning puud ise asuvad jalgraja kõrval.